Istota prawa UE - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota prawa UE - wykład - strona 1 Istota prawa UE - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ćwiczenia nr 1 17.02.2010r
1. ISTOTA PRAWA UE
1.1. Definicja prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej:
Zagadnienie rozumienia prawa europejskiego jest zagadnieniem spornym. W dyskusji występują dwa nurty:
wąski - w ramach nurtu wąskiego pod pojęciem prawa europejskiego należy rozumieć prawo europejskich organizacji międzynarodowych. W ramach prawa europejskiego wykształciło się prawo wspólnot europejskich, które dziś stanowi podstawę prawną Unii Europejskiej. Dla określenia charakteru prawnego i struktury Unii Europejskiej, a tym samym systemu prawnego Unii Europejskiej należy przyjąć definicję organizacji międzynarodowej. Najogólniej organizacja międzynarodowa to zrzeszenie państw i innych podmiotów międzynarodowych, krajowych osób fizycznych lub prawnych z różnych państw, utworzone w celu realizowania zadań określonych w statucie.
Organizacje międzynarodowe dzielimy na:
międzyrządowe - zrzeszają państwa lub inne podmioty prawa międzynarodowego, działają na podstawie umowy międzynarodowej zawartej przez państwa;
pozarządowe - zrzeszają krajowe osoby fizyczne lub prawne
Reasumując, Unię Europejską (prawo europejskie) w tym ujęciu należy analizować w kontekście organizacji międzynarodowych, choć jest to dyskusyjne ze względu na to, że organizacje międzynarodowe mogą (jest to reguła) ale nie muszą posiadać osobowości prawnej.
szeroki - prawo europejskie to prawo Unii europejskiej i Rady Europy;
Definicja prawa Unii Europejskiej:
Prawo Unii Europejskiej obejmuje całość aktów prawnych przyjmowanych w Unii Europejskiej, to jest prawo wewnętrzne (pro foro interno) oraz prawo skierowane do państw członkowskich (pro foro externo).
Ponadto prawo Unii Europejskiej obejmuje cały dorobek prawny, na który składają się traktaty, jak również akty prawodawcze, akty delegowane oraz akty wykonawcze, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i sądów I instancji, jak również wartości, które tkwią u ich podstaw.
1.2. Prawo Wspólnot Europejskich
Wspólnoty Europejskie opierały się na traktatach, które zostały zawarte przez państwa członkowskie zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego publicznego.
Podstawą prawną Wspólnot była umowa międzynarodowa zawarta przez państwa członkowskie. Wspólnoty posiadały osobowość prawno - międzynarodową i podejmowały decyzje, które mogły zobowiązać państwo członkowskie do określonego zachowania wbrew jego woli. Ze względu na powiązanie Wspólnot z Unią Europejską, prawo wspólnotowe można zaliczyć do prawa unijnego w rozumieniu szerokim. Ze względu na odrębność Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich oraz prawa wspólnotowego i prawa unijnego w węższym rozumieniu, należy prawo wspólnotowe odróżnić od prawa unijnego w węższym znaczeniu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz