Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 31

Fundusze strukturalne UE

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Kawa
  • Integracja europejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1554

częścią budżetu UE, którą administruje Komisja Europejska. Część pieniędzy jest przekazywana w ramach...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 6

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Mariusz Maszkiewicz
  • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 777

), jednolita podmiotowość prawna UE, i w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). W ramach...