Procesy integracyjne w Europie - Europejska Współpraca Polityczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy integracyjne w Europie - Europejska Współpraca Polityczna - strona 1 Procesy integracyjne w Europie - Europejska Współpraca Polityczna - strona 2 Procesy integracyjne w Europie - Europejska Współpraca Polityczna - strona 3

Fragment notatki:

Procesy integracyjne w Europie
Integracja międzynarodowa - wielostronny proces zbliżania się i łączenia dwóch lub więcej państw, w ramach którego wyksztalcają się reguły prawne i odpowiednie struktury kierownicze.
Procesy integracyjne objęły wiele działań, w których najważniejszą spełnia Unia Europejska (specyficzny system wspólnotowy - cechy rozwiniętej organizacji międzynarodowej i państwa);
Etapy integracji europejskiej:
- przechodzenie od wspólnot sektorowych (Europejska Wspólnota Węgla i Stali; Europejska Wspólnota Energii Atomowej) do rozbudowanej UE,
- zwiększanie płaszczyzn integracji od unii celnej i wspólnego rynku do wspólnej waluty oraz postępującej koordynacji działań międzynarodowych,
- utrwalanie się wewnętrznych więzi wspólnotowych,
- kształtowanie wspólnej tożsamości europejskiej.
1. Rozwój idei integracyjnych Integracja europejska bazuje na trwałym dorobku cywilizacyjnym Starego kontynentu, ukształtowanym głównie przez „triadę” europejską: kulturę grecką, prawo rzymskie i uniwersalistyczne idee chrześcijańskie. Dziedzictwo kulturowe europy tworzyły też pewne prądy i zjawiska umysłowe: humanizm, renesans, oświecenie, liberalizm, komunizm itp.
Współczesne działania integracyjne nawiązują do licznych planów pokojowego rozwoju Europy, które m.in. prezentowali Pierre Dubois, Dante, Erazm z Rotterdamu, William Penn, Immanuel Kant itp. Na terenie Europy rozwijały się idee różnych organizacji integracyjnych: Święte Przymierze, Ligi Europejskiej, Unii Paneuropejskiej. Były także pomysły utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy (np. Briand, Naumann, Churchill).
Powstawały różne plany: utworzenia wspólnego parlamentu, rządu, trybunałów, waluty, sił zbrojnych.
Autorzy pomysłów integracyjnych dążyli głównie do polepszenia warunków wymiany handlowej, zapewnienia bezpiecznego współżycia narodów oraz przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym.
Właściwe działania integracyjne zaczęły się po II WŚ W Europie Zachodniej (Wschodnia pod jarzmem Ruskich i komunizmu, więc nic się dziać nie mogło jak wiadomo. Powstało wówczas również wiele ruchów paneuropejskich, które miały pewne wizje scalania, np. Europejska Unia Federalistów (1946r.), Europejska Unia parlamentarna (1947r.), Nowe Ekipy Międzyrządowe (1947r.), Socjalistyczny Ruch Stanów Zjednoczonych (1945r.), Europejska Liga Współpracy gospodarczej (1946r.). Ważna jest także rola „ojców Europy” - Churchilla, Alcide'a De Gasperi, Roberta Schumana, Jean Moneta, Konrada Adenauera.
Rozwój:
1 etap - działania różnych ruchów zjednoczeniowych i tworzenie pierwszych organizacji integracyjnych `szóstki'.


(…)

… stowarzyszeniowych państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Unia jest największym dostarczycielem pomocy rozwojowej w świecie, a na jej państwa członkowskie przypada aż ponad 50% całości tej pomocy, która jest realizowana głównie w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz w ramach preferencji handlowych z państwami Afryki Karaibów i Pacyfiku. Udzieliła też znacznej pomocy rozwojowej byłym…
… rzymskie powołujące EWG i Euroatom, podpisany 25 maca 1957, wszedł w życie 1 stycznia 1958
3. Jednolity Akt Europejski - podp. 17 luty 1986, wszedł w życie 1 lipca 1987
4. Traktat z Maastricht - podpisany 7 lutego 1992, wszedł w życie 1 listopada 1993
5. Traktat amsterdamski - podpisany 2 października 1997, wszedł w życie 1 czerwca 1999
6. traktat z Nicei - podpisany 26 lutego 2001, wszedł w życie 1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz