Zasada jednolitości budżetu - strona 20

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6062

była na zasadzie jednolitości terenowych organów władzy i adm. państwowej czego przykładem był system organów Rad...

Źródła prawa budżetowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1946

budżetowych. Jest ściśle związana z realizacją zasad szczegółowości i jasności budżetu. Może opierać...

Finanse publiczne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

, a dodatkowo Sejm nie może zwiększyć deficytu przewidzianego przez RM; zasada jednoroczności budżetu (art. 219...

Finanse publiczne i prawo finansowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Niezgoda
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5726

, cechy budżetu wynikające z charakteru normatywnego. Katalog zasad : zasada zupełności zasada jedności...

Sąd Najwyższy - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

i wyjaśnianiem treści przepisów prawnych (jedynym sposobem zapewnienia jednolitości orzeczniczej sądów...