Zasada jednolitości budżetu - strona 15

Opracowane pytania otwarte

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 1148

oraz w ewidencji wykonania budżetu. Wyróżniamy 4 rodzaje przedziałek klasyfikacyjnych: Części - wyodrębnione wg...

Pojęcie budżetu - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

. Rzadko są realizowane w pełnym zakresie przez ustawodawcę. Zasada zupełności budżetu To postulat...

Mechanizmy finansowe UE - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

.„zasada jedności- mówiąca, że wszystkie dochody i wydatki UE powinny być ujęte w budżecie ogólnym...

Zasady budżetowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

budżetu oraz w czasie jego realizacji. Może zatem stanowić naruszenie zasad przejrzystości (jaskrawości...

Prawo finansów publicznych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 3451

związana z realizacją zasady szczegółowości budżetu, a także zasadą jasności (przejrzystości) budżetu...