Do jakiś świadczeń stosuje się przepisy OP- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Do jakiś świadczeń stosuje się przepisy OP- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

27. Do jakiś świadczeń stosuje się przepisy OP.
Zasadą jest że przepisy OP stosuje się do trzech kategorii świadczeń, do których ustalania i określania uprawnione są organy podatkowe. Są to: podatki, opłaty niepodatkowe należności budżetowe.
Pojęcia:
Opłaty - to opłaty skarbowe oraz opłaty lokalne uregulowane ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. OP stosuje się także do opłat publicznoprawnych których określenie lub ustalenie leży w gestii innych organów i stanowią wpływ budżetu państwa np.: opłaty paszportowe.
Różnica podatek a opłata - strona 25 podręcznik.
Niepodatkowe należności budżetowe - nie ma znaczenia czy są realizowane przez organy podatkowe, czy też nie gdy stanowią dochód budżetu państwa. Jest to nie będąca podatkiem i opłatą, wynikającą ze stosunku publicznoprawnego, należność stanowiąca dochód państwa lub budżetu j.s.t. Są to np.: wpłaty z zysku NBP.
Przepisów OP nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych (np.: czynszu za wynajem mieszkania komunalnego) oraz do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy ustawy o cenach np.: opłaty za usługi zakładów budżetowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz