Mechanizmy finansowe UE - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Mechanizmy finansowe UE - omówienie  - strona 1  Mechanizmy finansowe UE - omówienie  - strona 2  Mechanizmy finansowe UE - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Mechanizmy finansowe UE
UE posiada własne środki finansowe..
Najważniejszy element stanowi budżet ogólny UE- - nie jest typowy i nie może być bezpośrednio porównywalny z budżetem jakiegokolwiek innego państwa ani też typowej organizacji międzynarodowej. Nie można analizować go w ten sam sposób, co budżet krajowy, ani też oceniać go jak budżety organizacji międzynarodowych. Pierwotnie każda ze WE miała swój odrębny budżet. W 1967 roku w wyniku utworzenia wspólnych organów naczelnych i zarządzających, połączono budżety wszystkich wspólnot.
1971r-Wprowadzenie systemu środków własnych, składający się z ceł i opłat rolnych(Osiem lat póź
niej wprowadzono kolejny składnik oparty na nie wielkiej części podatku VAT)
1984- wprowadzenie tzw. rabatu brytyjskiego, czyli zwolnienia W. Brytanii z części wpłat do wspólnej kasy
1988r- Największa reforma budżetu w ramach tzw. Pakietu Delorsa. Wprowadzono wtedy limity środków własnych,wieloletnie plany finansowe (perspektywy finansowe) z limitami wydatków na poszczególne kategorie i kolejny instrument stanowiący źródło dochodu, czyli wpłaty narodowe oparte o procent Dochodu Narodowego Brutto.
Głównym celem ustalania perspektyw finansowych jest utrzymanie dyscypliny wydatków budżetu. W
ielkość wydatków w budżetach rocznych musi uwzględniać pułapy określone w perspektywie finansowej.
Priorytety polityczne UE są przekładane na wielkości budżetowe
Ujęcie wieloletnie zwiększa stabilność budżetu, gdyż beneficjenci są w stanie przewidzieć poziom tych wydatków w kolejnych latach.
Dzięki ramom ustalonym w perspektywie finansowej współpraca między instytucjami zaangażowanymi każdego roku do przyjmowania budżetu układa się lepiej.
Początkowe budżet UE był skromny i w dużej mierze ograniczał się do wydatków na wspólną administrację. Powoli jednak, wraz z rozwojem niektórych wspólnych polityk, rozrastał się. Począwszy od lat 80tych są przyjmowane wieloletnie ramy finansowe, ustalające podstawowe parametry wydatków UE- zostały zawarte dopiero w traktacie z Lizbony.
Budżet UE wynosi obecnie około 1% DNB wszystkich państw członkowskich. Rósł ona wraz ze zwiększeniem się państw członkowskich, pogłębianiem się integracji europejskiej.
Trend wpłat waha się od 1% do kilku punktów ponad 1% np. 1,13%
Konstruowanie budżetu UE:
1.„zasada jedności- mówiąca, że wszystkie dochody i wydatki UE powinny być ujęte w

(…)

… uniwersalizmu dochodów- oznacza, że dochody budżetowe nie powinny być przepisywane do konkretnych wydatków. 3.„Zasada równowagi- wyklucza założenie z góry istnienia deficytu budżetowego- jeśli takowy w ciągu roku budżetowego się zdarzy, uchwalany jest budżet korygujący lub uzupełniający.
4.„Zasadzie sporządzania budżetu na okres roku- przestrzeganie tej zasady UE musi godzić z potrzebą planowania wieloletniego…
… sprawozdania (od 2002 roku), w których opisują swoje poczynania. Na podstawie tych rocznych sprawozdań opracowuje się sprawozdanie podsumowujące, które wysyłane są do parlamentu i rady. Po czym trybunał obrachunkowy także opracowuje swoje sprawozdanie o działalności-.
Kontrola zewnętrzna- prowadzona przez Trybunał Obrachunkowy- wydaje opinię zwaną poświadczeniem wiarygodności.
Dla parlamentu jest bardzo ważna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz