Budżet - omówienie - mechanizmy finansowe UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet - omówienie - mechanizmy finansowe UE - strona 1

Fragment notatki:

14.12.2012
Egzamin: 04.02.2013 (ok 15:30)
MECHANIZMY FINANSOWE UE
UE ma własne zasoby finansowe. Stanowi swój budżet ogólny, zatwierdzony przez Radę i PE, zarządzany przez KE. Budżet UE nie jest typowy ani dla państwa ani dla organizacji międzynarodowej.
Budżet UE jest ważnym elementem spajającym UE. Rozwój gospodarczy pozwala na relizację celów politycznych. Budżet był początkowo oddzielny dla każdej Wspólnoty. Stworzono je w 1967" a w 2002 roku dodano budżet operacyjny.
W 1971 roku do budżetu dodano część cel i opłat. A w 1979 część VATu.
W 1988 roku, wprowadzono wieloletnie plany finansowe i wpłaty narodowe zależne od PKB państw.
Rozmiar budżetu był początkowo mały, z czasem rósł, a przyjęcie wspólnych polityk (rolna, regionów, spójności), spowodowało wzrost wydatków aż do dzisiejszych rozmiarów.
Wieloletnie ramy finansowe (minimum 5 lat) ustanowiono w 1988 roku, a sformalizowano to w Lizbonie.
Budżet UE, wynosi rocznie około 1% PNB wszystkich państw członkowskich. Nominalnie, podwoił się w ciągu ostatnich 25 lat.
KONSTRUOWANIE BUDŻETU - zasada jedności, jeden i jednolity dokument. Zasada uniwersalizmu dochodów, dochody budżetowe nie są przepisywane konkretnym wydatkom (np z cła fundujemy w PR. tak nie jest). Zasada równowagi budżetowej, nie może być deficytu, nie planujemy deficytu, a jeśli się zdarzy, ustalamy budżet korygujący. Zasada sporządzania budżetu na każdy rok. Zasada specjalizacji wydatków, każdy wydatek ma określone cele. ŹRÓDŁA ZASOBÓW W UE:
 Tradycyjne spłaty celne z krajów nienależących do UE 12% dochodów  Podatek VAT 11%  Wpłaty własne zależne od DNB. ok 76% dochodów  Podatki od wynagrodzeń pracowników instytucji UE, kary finansowe i inne około 11% Procedura budżetowa - oficjalnie od września do grudnia, ale w praktyce trwa dużo dłużej
BUDŻET UE W PIGUŁCE:
 Komisja zgłasza projekt budżetu  Rada zgłasza poprawki  Parlament zarządza głosowanie  Jeśli w głosowaniu TAK to uchwalamy budżet, jeśli NIE  Procedura pojednawcza  Wspólny projekt PE i Rady  Jeśli nadal nie:  Odrzucenie budżetu, Komisja zgłasza nowy projekt Uwaga: PE ma ostateczny, decydujący głos, nawet jeśli Rada uważa inaczej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz