BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ - akt prawny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ - akt prawny  - strona 1 BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ - akt prawny  - strona 2

Fragment notatki:

BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. Jest to akt prawny uchwalany przez Parlament Europejski i Radę Wspólnoty Europejskiej na podstawie negocjacji i ustaleń dokonanych przez rządy państw członkowskich na okres 7-lat, zawierający zestawienie dochodów i wydatków Wspólnoty Europejskiej na okres 1 roku budżetowego. ZASADY BUDŻETOWE: - ZASADA RÓWNOWAGI - czyli całkowitego zrównoważenia budżetu wspólnoty (zakaz istnienia deficytu). W przypadku stwierdzenia niedoboru możliwe jest co najwyżej wprowadzenie korekty (czyli na przesunięciu wydatków lub dochodów) - ZASADA JEDNOŚCI - czyli ujęcia wszelkich dochodów i wydatków Wspólnoty w jednym akcie prawnym - ZASADA UNIWERSALIZMU - czyli pełnej realizacji dochodów i wydatków - ZASADA RÓWNOŚCI - czyli uwzględnienia w budżecie kwot globalnych na rok budżetowy oraz na inwestycje wieloletnie. - ZASADA SPECYFIKACJI WYDATKÓW - czyli konkretyzacji celowej wydatków. PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ - sporządzenie planów finansowych (preeliminarzy) przez wszystki organy wspólnoty do 1 marca. - sporządzenie projektu budżetu na podstawie planów finansowych przez KE (+ własna opinia) - przekazanie projektu RWE do 1 września roku poprzedzającego rok budżetowy (później można tylko wnosić porpawki) - RWE uchwala projekt i przesyła go do Parlamentu do 15 października do I czytania - I CZYTANIE (odbywa się w Parlamencie) - parlament ma 45 dni i może wprowadzić zmiany jedynie w wydatkach fakult. - * II CZYTANIE (odbywa się w RWE i następuje gdy Palrament zaproponuje poprawki) przeprowadza się konsultacje - *RWE ma 15 dni i może wprowadzić zmiany do proponowanych poprawek lub przyjąć/odrzucić poprawki - *RWE niewyrażając zgody na poprawki powoduje przekazania projektu do II czytania do Parlamentu - II CZYTANIE (odbywa się w Parlamencie) - parlament ma 15 dni na rozpatrzenie poprawek w wydatkach fakult. - Następuje uchwalenie projektu budżetu. ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU (budżet wykonuje KOMISJA EUROPEJSKA)
- wydatki mogą być realizowane tylko w okresie bieżącego roku budżetowego (wygasają po upływie 1 roku budżetowego!) - wydatki i dochody grupowane są w rozdziały i podrozdziały - wydatki mogą być dokonywane do wysokości określonych w budżecie - „zasada należytego zarządzania środkami” - nie jest bliżej sprecyzowana, interpretacja jej leży w gestii KE
- KE dokonuje dyspozycji na podstawie rozporządzeń RWE (określają zakres działań KE, procedury dyspozycyjne) KONTROLA WYKONANIA BUDŻETU (sprawowana przez RWE i Parlament Europejski)
- opiera się na ocenie sprawodzań i bilansu finansowe, przekazywanych przez KE do RWE i PE - PE udziela na podstawie tych dokumentów (i na podstawie opinii RWE) absolutorium dla KE na kolejny rok budżetowy - PE może żądać dodatkowych wyjaśnień, przesłuchać KE, zgłosić uwagi (które KE musi wykonać
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz