Opracowane pytania otwarte

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania otwarte - strona 1 Opracowane pytania otwarte - strona 2 Opracowane pytania otwarte - strona 3

Fragment notatki:

„Pytania otwarte - egzamin z finansów publicznych”
Klasyfikacja budżetowa - uregulowany prawnie sposób grupowaniu wydatków i dochodów, oraz przychodów i rozchodów stosowany w planowaniu budżetowym oraz w ewidencji wykonania budżetu.
Wyróżniamy 4 rodzaje przedziałek klasyfikacyjnych:
Części - wyodrębnione wg kryterium przedmiotowo-podmiotowego
Działy - wyodrębnione według kryterium przedmiotowo-funkcjonalnego
Rozdziały - wyodrębnione według kryterium podmiotowego (lub przedmiotowego)
Paragrafy - wyodrębnione według kryterium rodzajowego
Podatek (definicja prawna) - jest to świadczenie pieniężne o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, ogólnym, nieodpłatnym, pobierane przez państwo bądź inny związek o charakterze publiczno-prawnym zgodnie z przepisami prawa, określającymi wysokość, warunki i terminy tego świadczenia.
Dobro publiczne a prywatne:
Kryterium użyteczności społecznej:
Publiczne korzyści dla ogółu, ogólna dostępność, brak rywalizacji o dostęp
Prywatne korzyści dla jednostki lub małej grupy, jeżeli jedna osoba korzysta to dobro nie jest dostępne dla innych, zjawisko rywalizacji o dostęp
Kryterium ekonomicznej opłacalności:
Publiczne dla odbiorcy bezpłatne, lub częściowo odpłatne, finansowane z funduszy publicznych i częściowo prywatnych, dostarcza państwo lub inne podmioty publiczne
Prywatne pełna odpłatność, finansowanie z funduszy prywatnych, dostarcza rynek
Finanse publiczne a prywatne:
Finanse publiczne: służą zaspokajaniu potrzeb ogółu (dużych grup społecznych), nienastawione na zysk, gromadzone pod przymusem uświadomionym, wydatkowane bez przymusu, wpływają na zjawiska pieniężne, szeroki zakres, funkcjonuje kontrola społeczna
Finanse prywatne: służą zaspokajaniu potrzeb jednostki (małych grup), funkcjonuje kryterium zysku, gromadzone bez przymusu, wydatkowane w części pod przymusem (podatki), gospodarka finansowa pojedynczego podmiotu nie ma wpływu na zjawiska pieniężne, zakres wąski, nie funkcjonuje kontrola społeczna
Formy jednostek sektora finansów publicznych:
Jednostka budżetowa - na szczeblu centralnym i terytorialnym, funkcjonuje wg metody budżetowania brutto, ma status jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wyróżniamy:
JB państwową
JB gminną
JB powiatową
JB wojewódzką
Samorządowy zakład budżetowy - działa na szczeblu terytorialnym, funkcjonuje wg metody budżetowania netto, ma status jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Instytucje gospodarki budżetowej - funkcjonuje na szczeblu centralnym, „mutacja zakładu budżetowego” - kiedyś były zakłady budżetowe,

(…)

… tego bogactwa
Zadają pytanie jak finanse publiczne wpływają na struktury i koniunkturę gospodarczą oraz jaki wpływ wywiera struktura gospodarcza oraz koniunktura na finanse publiczne
Nauki prawne:
Finanse publiczne nie funkcjonują poza prawem
Finanse publiczne stanowią część prawa finansowego, które jest ogółem norm regulujących ich, funkcjonwianie
Prawo finansowe jest powiązane z prawem publicznym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz