Wartość netto - strona 40

Encyklopedia rachunkowości - A

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

i niezapadłe.   Ujęcie w bilansie. W bilansie a.o. są wykazywane w wartości netto. Dla jednostek z wyłączeniem...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3248
Wyświetleń: 6552

na tym, że określoną wielkością ekonomiczną opisuje się tylko jedną informację, np. środki trwałe → wartość netto...

Zarządzanie procesowe opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3899

. wartość netto sprzedanych lub zlikwidowanych składników majątku trwałego 3. koszty zaniechanej...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2345

OGÓLNE ZASADY I KONCEPCJE PROJEKTOWANIA PROCES PROJEKTOWY (PROJEKTOWANIE) - merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka, który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną dla funkcji wykonawczych; w sformułowaniu tym zawiera się kreatywna cecha projektowania; preparacja jest sensowna, ...

Struktura rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 6426

nadzwyczajne Straty: wartość netto składników aktywów utraconych z powodu zdarzeń losowych koszty usuwania...

Prawo finansowe - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1428

jest wartość sprzedaży towarów i usług, natomiast podstawą opodatkowania jest przyrost ich wartości netto...

Biznes plan firmy usługowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5194

zewnętrznych. Plan zakupów i modernizacji majątku trwałego. Część ogólna. W ciągu roku obrotowego 2000 wartość...

Systemy podatkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2429

sprzedaży towarów lub świadczenia usług pomniejszona o kwotę podatku należnego, czyli wartość netto...