Wartość netto - strona 41

Analiza finansowa - wskaźnik efektywności

  • Analiza finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1806

Wskaźniki efektywności zaangażowania kapitałów Analiza rentowności jest przeprowadzana z różnych punktów widzenia i może obejmować zarówno określone rodzaje kapitałów, jak i różne wielkości wyniku, np. w literaturze ekonomicznej wyróżnia się najczęściej: – rentowność kapitału całkowitego (aktywów,...

Analiza ekonomiczna 11

  • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

, H. Pozostałe koszty operacyjne wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych...

Co to jest leasing

  • Politechnika Gdańska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1939

Cechy charakterystyczne leasingu. Obowiązki i uprawnienia leasingodawcy. Obowiązki i uprawnienia leasingobiorcy. Rozwiązanie umowy leasingowej. Co to jest leasing? Leasing stanowi formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu środków inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz (raty leasing...

Rachunkowość wykład

  • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 7259

Dokładne omówienie zagadnień związanych z podstawami rachunkowości. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa niefinansowego: pojęcie aktywów, klasyfikacja ogółu składników majątkowych, charakterystyka składników majątku trwałego i obrotowego, klasyfikacja źródeł dochodzenia majątku i ich charakterystyka, c...

Jednostkowe sprawozdania finansowe- wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jerzy Hejnar
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 2198
Wyświetleń: 5873

na tym, że określoną wielkością ekonomiczną opisuje się tylko jedną informację, np. środki trwałe → wartość netto...