Umowa przedwstępna - strona 8

Produkty niebezpieczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

(jeszcze nie wymagalne) - wystarczy, że są oznaczalne (np. jest już umowa przedwstępna) może też być ślad wierzytelności...

Księgi wieczyste

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1701

wynikające z umowy przedwstępnej, określenie sposobu zarządu nieruchomością; oraz ograniczenia...

Prawo - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

może być poprzedzone zawarciem tzw. umowy przedwstępnej. Umowa przedwstępna jest to umowa, która określa istotne...

Praca tymczasowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

o pracę, ale opartą o układ zbiorowy. Układ cywilnoprawny - umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia...

Zawarcie umowy (oferta, przetarg, rokowania)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

się ta, która jest ostatnią złożoną ofertą. Umowę zawartą w drodze przetargu uważa się za umowę przedwstępną. Należy...

Sposoby zawierania umów - negocjacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

nie tworzy prawnego obowiązku jej zawarcia - skutek taki może wywołać tylko umowa przedwstępna wyrażająca...