Księgi wieczyste

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księgi wieczyste - strona 1

Fragment notatki:


W tekście znajdziemy wytłumaczenie takich zagadnień, pojęć jak: księgi wieczyste, czemu one służą, podział ksiąg wieczystych oraz zasady ksiąg wieczystych, m.in. jawność, domniemanie.

I. co to są księgi wieczyste: Księgi wieczyste - jest to specjalny rodzaj rejestru, który przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości
II. czemu służą:
Księgi wieczyste prowadzi się w celu
- ustalenia stanu prawnego nieruchomości, a także własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
- zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie cywilnoprawnym z zakresu praw rzeczowych na nieruchomościach - utrzymanie stabilizacji w swetrze stosunków własnościowych. - jest to podstawa bezpiecznego obrotu gospodarczego i zabezpieczenia kredytu hipotecznego.
III, IV. podział Ksiąg wieczystych, gdzie się co wpisuje:
Stan prawny każdej nierucomosci jest opisany w księdze wieczystej Księga wieczysta składa sie z czterech działów, które zawierają dane dotyczące nieruchomości.
Każdy dział podzielony jest na rubryki tzw. łamy.
Podział ksiąg wieczystych na działy ma charakter porządkowy. Co oznacza, iż dokonanie wpisu w niewłaściwym łamie lub dziele nie powoduje jego nieważności, wymaga jednakże sprostowania z urzędu
Przy księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, gdzie składa się wszystkie dokumenty i pisma, które były podstawą wpisów w księdze. Akta te noszą nazwę zboru dokumentów. Akta te, nie są objęte zasadą pełnej jawności.
I. Dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego  prawa oraz wpisy praw związane z własnością. Dział ten dzieli się na dwie części.
Część pierwsza oznaczana jest jako dział I-O w której wpisuje się dane, służące oznaczeniu nieruchomości jak: położenie, powierzchnia, sposób korzystania. W przypadku, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się, że z użytkowaniem wieczystym związana jest własność budynków lub innych urządzeń i zamieszcza się ich opis. Część druga oznaczana jest jako dział I-Sp - w której ujawnia się prawa związane z własnością nieruchomości, a więc takie prawa, które przysługują osobie będącej każdorazowym właścicielem nieruchomości. Prawami związanym z własnością nieruchomości są: udział w nieruchomości wspólnej, służebność gruntowa. W księdze wieczystej prowadzonej dla prawa spółdzielczego w dziale tym określa się rodzaj tego prawa oraz wymienia właściwą spółdzielnię mieszkaniową. W razie, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się termin, do którego zostało ustanowione użytkowanie wieczyste oraz sposób korzystania z nieruchomości. II. Dział drugi wskazuje

(…)

…. natomiast informacje mówiące o możliwości dokonania wpisu lub jego wykreśleniu nie stanowią wpisu w powyższym znaczeniu.
V. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych:
Zasady ksiąg wieczystych
Instytucją ksiąg wieczystych rządzi kilka zasad. Najważniejsze z nich to:
 jawność formalna - każdy może w obecności pracownika sądu zapoznać się z treścią księgi wieczystej, w związku z czym nie można zasłaniać…
… z rzeczywistością (tzn. że prawa wpisane istnieją, a wykreślone nie istnieją); niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może być usunięta jedynie w drodze odpowiedniego procesu cywilnego,  pierwszeństwo praw wpisanych - ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed takimi prawami nie wpisanymi do księgi.  rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych…
… oraz - jeśli nieruchomość jest współwłasnością kilku osób - określenie, jaką część udziałów posiada każdy ze współwłaścicieli. III. Dział trzeci ujawnia ciężary i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Wśród nich: ograniczone prawa rzeczowe (służebności osobiste i gruntowe obciążające daną nieruchomość, użytkowanie), prawa i roszczenia osobiste (np. prawo pierwokupu i odkupu, oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz