Umowa przedwstępna - strona 9

Zakres swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

. Negocjacji - wadliwe wszczęcie Umowa przedwstępna Pactum de contrahendo - przygotowanie umowy przyszłej...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

dopuszcza w umowach przedwstępnych możliwość określenia odszkodowania umownego, także w postaci kary umownej...

Prawo - test 7, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498

: wyłącznie od wszystkich dłużników w całości od jednego z nich w części od każdego z osobna Umowa...

Obligacje-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Antoni Stanisław Witosz
 • Prawo instrumentów finansowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 889

: W przypadku emisji akcji stosuje się umowy przedwstępne, żeby emitent nie został „puszczony w skarpetkach...

Prawo cywilne2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1232

umów obligacyjnych i ograniczenia umowa przedwstępna list intencyjny umowa ramowa wzorce umowne (wzory...

Zobowiązania

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

z umów 3.1 Pojęcie umowy 3.2 Rodzaje umów 3.3 Umowa przedwstępna 3.4 Dodatkowe zastrzeżenia umowne 4...

Prawo cywilne-sciaga

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

umowy. Umowa przedwstępna. Elementy umowy. Bezpodstawne wzbogacenie. zawarcie umowy a) konsens...

Historia źródeł polskiego prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

o ofercie, umowie przedwstępnej, formie czynności prawnej -wprowadzono podpis elektroniczny, - zdefiniowano...