Zawarcie umowy (oferta, przetarg, rokowania)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawarcie umowy (oferta, przetarg, rokowania) - strona 1 Zawarcie umowy (oferta, przetarg, rokowania) - strona 2 Zawarcie umowy (oferta, przetarg, rokowania) - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
16. Zawarcie umowy (oferta, przetarg, rokowania) Najczęściej zawierane w obrocie cywilnoprawnym są umowy.
UMOWA - to zgodne oświadczenie woli co najmniej 2 stron, a zawsze oświadczenie woli wszystkich stron, które dokonują czynności prawnych. Muszą zmierzać do wywołania określonego skutku prawnego. KONSENS - porozumienie, strony dążą do konsensusu, czyli jest to cel podmiotów, które chcą zawrzeć umowę.
Są 3 sposoby zawierania umów:
OFERTA - aby doszło do zawarcia umowy drogą oferty musza zejść się ze soba 2 elementy:
złożenie oferty - podmiot, który składa ofertę to OFERENT. Złożenie oferty ma poważne konsekwencje, gdyż oferta ma charakter wiążący, czyli podmiot:
nie może się wycofać z oferty
nie ma wpływu na jej przebieg
nie ma wpływu na to czy dojdzie do skutku czy nie
Podmiot musi oznaczyć jaką umowę chce zawrzeć, wszystkie postanowienia znajdują się w ofercie i muszą być zaakceptowane.
SKUTEK ZŁOŻENIA - oferent związany jest z ofertą i musi oczekiwać na reakcję adresata oferty (OBLAT), jest to uzależnione, czy oferent oznaczył w ofercie czas oczekiwania, jeżeli jest określony czas, to ten termin jest wiążący, jeżeli nie jest określony czas, to prawo określa, że oferent jest związany z ofertą do czasu ile jest potrzebne do przekazania oferty do adresata, czas potrzebny do namysłu i powzięcie przez niego decyzji. Czas potrzebny do wysyłania odpowiedzi oraz dojścia jej do oferenta.
przyjęcie oferty - odbywa się poprzez złożenie oświadczenia woli przez OBLATA. Oblat aby mógł zawrzeć umowę musi całą ofertę zaakceptować, a jeżeli proponuje jakąś zmianę to takie oświadczenie będzie uważane z KONTROFERTĘ.
W przypadku, gdy oblat np. zamiast złożyć oświadczenie przystąpi do wykonania umowy, to prawo pozwala na zawarcie umowy po natychmiastowym przystąpieniu do działania. Może zdarzyć się też inny przypadek, gdy oblat ofertę dostaje od osoby z którą pozostaje w ciągłym stosunku, w takim przypadku brak odpowiedzi doprowadza do zawarcia umowy, tzw. zawarcie umowy poprzez milczenie (art. 68)
przetarg - aby przetarg doszedł do skutku muszą być zachowane warunki procedury przetargowej:
ogłoszenie przetargu - osoba, która ogłasza przetarg, to podmiot który chce zawrzeć umowę. W ogłoszeniu przetargowym musi się znaleźć:
przedmiot przetargu
miejsce
termin
warunki, czyli kto może uczestniczyć w przetargu, czy ma on być ustny czy pisemny, WADIUM - czyli kwota, którą uczestnik musi wpłacić
przetarg ustny (aukcja, licytacja) - do składania ofert dochodzi droga ustną. Ustny przetarg ma charakter licytacyjny. Cechą charakterystyczną składania ofert jest to, że każdy z uczestników licytacji składa ofertę w sposób jawny; musi być korzystniejsza od poprzedniej. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ta, która jest ostatnią złożoną ofertą. Umowę zawartą w drodze przetargu uważa się za umowę przedwstępną. Należy po niej zgłosić się do notariusza i uważana jest za zawartą w momencie wybrania najkorzystniejszej oferty.


(…)

… drogą stopniowego uzgadniania poszczególnych postanowień umowy (art. 72 KC).
Reguła interpretacyjna rokowań:
każda kwestia, która jest przedmiotem dyskusji, nie jest jeszcze zawarciem umowy
strony mają wolną wolę zawarcia umowy w każdym momencie (umowa dotycząca najistotniejszych kwestii, a dopełnienie tej umowy może dojść w późniejszym czasie)
Anglia: Letters of intent
Niemcy: system wypunktowywania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz