Praca tymczasowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca tymczasowa - strona 1 Praca tymczasowa - strona 2 Praca tymczasowa - strona 3

Fragment notatki:

Praca tymczasowa: Jt. rodzaj chwilowego zatrudnienia - ustawa z 9.07.2003r o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Okres dozwolonej pracy tymczasowej u 1 pracodawcy obejmuje 36 miesięcy. Natomiast łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz 1 pracodawcy użytkownika wynosi 12 miesięcy, poczym zakazane jest ponowne wykonywanie pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy przed upływem 36 miesięcy od zakończenia poprzedniej pracy. Pracownicy tymczasowi mogą być zatrudnieni u pracodawców będących agencją pracy tymczasowej . Model pracy tymczasowej burzy dotychczasową konstrukcję pracy podporządkowanej pracodawcy, praca tymczasowa opiera się na 3stronnym stosunku istniejącym pomiędzy agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkowym i pracownikiem tymczasowym .
Pracodawcą użytkowym nie może być osoba, która w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej wypowiedział pracownikom stosunki pracy lub rozwiązał stosunki pracy na mocy porozumień zmieniających z przyczyn niedotyczących pracowników.
Pracownik tymczasowy: jest zatrudniony wyłącznie w celu wykonania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.
Praca tymczasowa jest pracą wykonywaną przez okres nie dłuższy, niż wskazany w ustawie i w zakresie zadań:
- o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym
- kt. terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe.
- kt. wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika Pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy :
- szczególnie niebezpiecznej na podstawie art. 237 15 KP
- na stanowisku pracy, na kt. jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku
- na stanowisku pracy, na kt. w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z kt. został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
Wykonywanie pracy tymczasowej wymaga uprzedniego uzgodnienia pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem warunków zatrudnienia pracownika tymczasowego przez jego pracodawcą oraz umowy między pracownikiem a pracodawcą. Umowę zawiera się w formie pisemnej.
Inny typ pracy tymczasowej - przeniesienie 1 lub kilku pracowników przez ich pracodawcę do innego przedsiębiorstwa na zasadzie „ wypożyczenia” bez nawiązywania stosunku pracy.
Telepraca: Rozwój tej formy zatrudnienia nastąpił w raz z upowszechnieniem się komputeryzacji i komunikacji.


(…)

… dla mieszkańców wsi; osób niepełnosprawnych;
Wady: wyobcowanie telepracowników; brak dobrego przeszkolenia; brak wsparcia społecznego i zawodowego;
Praca na wezwanie: ( na żądanie) świadczenie pracy nie odbywa się w sposób ciągły, lecz wyłącznie pod zapotrzebowaniem i tylko na wezwanie.
Można zawrzeć umowę o pracę, ale opartą o układ zbiorowy.
Układ cywilnoprawny - umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz