Użytki rolne - strona 31

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

, przy czym za gospodarstwo rolne uznaje się obszar użytków rolnych i gruntów pod stawami, zajętych przez sady...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

nie posiadające odpowiedzialności prawnej będące właścicielami lub użytkownikami użytków rolnych. Podstawą...

Podstawy produkcji surowców owocowo- warzywnych

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Włodzimierz Sady
 • Podstawy produkcji surowców owocowo-warzywnych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2408

roku nie może zawierać więcej niż 170 kg N w czystym składniku na hektar użytków rolnych, co odpowiada w przybliżeniu: 45...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

- liczba gospodarstw, zatrudnienie, powierzchnia użytków rolnych oraz wielkość produkcji szeregu produktów...

Unia Europejska - za i przeciw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

produkcji przyjazne dla środowiska naturalnego Przewaga gruntów ornych ( 14114 tys. ha. Użytków rolnych...

Geografia gospodarcza i polityczna - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Stanisława Klima
 • Geografia gospodarcza i polityczna
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 5663

gospodarcza struktura własności poziom wykształcenia dotacje Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne...