Użytki rolne - strona 32

Pojęcie finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

Pojęcie finansów Finanse - to proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych a w potocznym rozumieniu tego pojęcia same zasoby pieniężne którymi dysponują publiczne i prywatne podmioty gospodarcze (ujęcie dynamiczne) Finanse - to specyficzny rodzaj stosunków ekonomicznych, które powstają w ...

Polska w UE - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3024

BEZPOŚREDNIE POWIERZCHNIOWE W POLSCE - UNIA EUROPEJSKA: • Podstawowa stawka na użytki rolne (bez lasów i sadów...

Opracowane pytania do zaliczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Tadeusz Janicki
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4949

na jednostkę użytków rolnych, - dobór sztuk rozpłodowych, krzyżowanie, selekcja - księgi rodowe zwierząt...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

- liczba gospodarstw, zatrudnienie, powierzchnia użytków rolnych oraz wielkość produkcji szeregu produktów...

Dochody JST-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

na użytkach rolnych. Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza...

Sadownictwo-wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Emilian Pitera
 • Sadownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

użytków rolnych 2.produkty ogrodnicze stanowią ok. 15% końcowej produkcji rolniczej we Wspólnocie 3...

środowisko naturalne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

terenu na obszarach zabudowanych i użytkach rolno-leśnych na obszarze zajmującym ponad 6000 km2. Ruchy...