Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych - wykład - strona 1 Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych - wykład - strona 2 Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:


SUSTAINABLE DEVELOPMENT rozwój zrównoważony*trwały rozwój*pierwszy  raport Klubu Rzymskiego określił granice wzrostu gospodarczego i rozwoju  demograficznego (sustain-wspierać, dźwigać, podtrzymywać) Odwołanie do konstytucji  RP*RP jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli*demokratyczne państwo  prawne*państwo jednolite*(!)RP strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego  terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela, strzeże dziedzictwa  narodowego, zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównow. rozwoju  KLUB RZYMSKI międzynarod. Organizacja założona w 1968r, zrzeszająca  naukowców, polityków i biznesmenów; zajmuje się badaniem i publikowaniem  globalnych problemów świata, również zagrożeniem środowiska; w 1972-książka, na  której powstał raport „Granice wzrostu klubu Rzymskiego”, przedstawiono groźbę  globalnej katastrofy ekologicznej, grozi nam załamanie gospodarki, katastrofa jeśli  surowce będą eksploatowane na wielką skalę, gospodarka miała się załamać w 2020r.  Jeśli nie zmieniono by działań od lat '70; 1969-raport sekretarza generaln. ONZ  U.Thanta na temat problemów środowiskowych Ziemi; 1987-raport WCED”Nasza  wspólna przyszłość” ludzkość ma szansę wspólnego rozwoju, potrzeby obecnego  pokolenia mogą być spełnione bez ograniczenia szans przyszłych pokoleń na spełnienie  własnych potrzeb; 1992-Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro DEFINICJE ROZWOJU  ZRÓWNOW.*poprawa jakości życia bez naruszenia wytrzymałości ekosystemów  podtrzymujących system ziemski*utrzymywanie dynamicznej równowagi systemu  ziemskiego przez długi okres*unikanie w miarę możliwości „skazania”przyszłych  pokoleń na sytuacje krytyczną*poprawa jakości życia mimo zmniejszających się  zasobów UWARUNKOWANIA TRWAŁEGO ROZW.*środowiskowe zachowanie  środowiska*ekonomiczne zmniejszenie rozpiętości różnic społecznych*uwzględnienie  kosztów środowiskowych w analizie ekonomicznej TRWAŁY ROZWÓJ  OZNACZA*zabezpieczenie celów społecznych i humanistycznych, np. zlikwidowanie  głodu, chorób, biedy, analfabetyzmu, położenie kresu wojnom, degradacji środowiska  przyrod., eliminacja zagrożeń, utrzymywanie gatunków*realizacja zadań  ekonomicznych tj. zaspokajanie potrzeb materialnych ludzkości, transfer kapitału  nagromadzonego bogactwa z krajów bogatych do biednych GŁ. PROCESY I MECHANIZMY PROWADZĄCE DO ZAGROŻENIA EKOSYSTEMÓW *niszczenie lasów tropikalnych(erozja gleb,zmiany bilansu wodnego,ograniczenie produkcji  tlenu)*zwiększenie ilości CO2 w atmosferze(dziura ozonowa i efekt cieplarniany)*degradacja  gruntów(pustynnienie Afryki Poł., powiększanie strefy głodu, degradacja gleb w rejonach  przemysłowych)*deficyt wody szczeg. w rolnictwie,zanieczyszczenie rzek, degradacja 

(…)

… do 2,8tys.km3
wody/rok *przepływ wody słodkiej w rzekach na świecie wynosi ok.40tys km3/rok
*min.potrzeb człowieka 50l/24h *największe zużycie: rolnictwo 69% (przemysł 25%,
gosp.dom. 8%)
2.Pobór wody
a)przyczyny niedoboru wody: duże zużycie,zmiany klimatu,melioracje i drenaże,regulacja
cieków wodnych,zmiany szaty roślinnej (wylesienie), odwodnienie odkrywek.kopalń
podziemnych, zanieczyszczenie wód
b)pobór25…

-środowisko życia wielu organizmów
-podstawa produkcji rolnej, podstawa produkcji biomasy
-nośnik substancji odżywczych i wody dla roślin
-„zbiornik” wody słodkiej-gleby wiążą duże ilości wody
-decydująca rola dla reakcji ekosystemów na zanieczyszczenia -zapobiega zanieczyszczaniu
wód
-znaczenie dla kształtowania klimatu
2.Degradacja gleby-niekorzystne zmiany właściwości fizyczno-chemicznych i biologicznych…
… ryzyka katastrof naturalnych(np. powodzie, spływy błotne)
większe wypływanie substancji odżywczych, spadek różnorodności biotycznej
4.Główne czynniki zanieczyszczania i degradacji gleb:
-Intensyfikacja produkcji rolnej,
-wzrost nawożenia
. ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE:utrzymanie żyzności gleby przez dostarczanie
odpowiednich związków florze i faunie,
-planowanie płodozmianu w cyklu co najmniej 4-letnim…
… stosowania sieci o dużych odstępach między oczkami, wyznaczanie limitów
połowowych; nowoczesne, wysokodajne technologie połowu ryb; fitoplankton jako główna
baza pokarmowa wszystkich organizmów morskich)
c)kultury polowania i problemy etyczne związane z zabijaniem zwierząt
6. Konieczność ochrony przyrody
Ochrona in situ(na miejscu), ex situ(poza miejscem występowania)
a)gatunki wymarłe: moa, strusie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz