Podatki lokalne - podatek od nieruchomości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki lokalne - podatek od nieruchomości - strona 1 Podatki lokalne - podatek od nieruchomości - strona 2 Podatki lokalne - podatek od nieruchomości - strona 3

Fragment notatki:

PODATKI LOKALNE Unormowane są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Uregulowane w tej ustawie są podatkami stricte lokalnymi gdyż wpływają one do budżetu gminy i są uregulowane w odpowiedniej ustawie.
Ustawa określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.
Podatki lokalne to: Podatek od nieruchomości;
Podatek od środków transportowych;
Podatek od posiadania psów;
Opłata targowa;
Opłata miejscowa;
Opłata administracyjna.
Należy tu zaznaczyć, iż tylko opłata administracyjna jest opłatą fakultatywną.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: Podatek ten jest podobny do podatku rolnego i leśnego.
To podatek:
Roczny;
Bezpośredni;
Majątkowy (niektórzy uważają, że jest to podatek przychodowy, ale np., jeżeli chodzi o dom to płacimy go dlatego że jesteśmy jego właścicielami czy posiadaczami nie jest to więc kwestia przychodu).
Podmiot (podatnik): Maksymalnie s zeroki zakres podmiotowy. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:
są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem,
są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części,
są posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem (na podstawie umowy lub bez tytułu prawnego).
Podatnikiem jest zawsze podmiot czerpiący z nieruchomości korzyści (np., gdy właściciel wydzierżawia nieruchomość objętą podatkiem podatnikiem jest wydzierżawiający). Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ciąży odpowiednio na Nadleśnictwach faktycznie władających nieruchomościami i obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem;
Na jednostkach organizacyjnych Agencji WRSP , faktycznie władających nieruchomościami i obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem.
Przedmiot: Przedmiotem podatku od nieruchomości są nieruchomości, czyli:
budynki lub ich części (za budynek, w rozumieniu ustawy, uważa się obiekt budowlany umocowany w ziemi lub na ziemi, posiadający ściany lub słupy albo filary oraz pokrycie dachowe);


(…)

… podatków) podatek jest wyliczany na jednym nakazie płatniczym (zobowiązanie łączne).
Inne podmioty:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia…
… budowli przez biegłego ponosi podatnik.
dla gruntów - powierzchnia tych gruntów.
Stawki:
Stawki są stawkami rocznymi, maksymalnymi i minimalnymi (tzn., że rada gminy musi zmieścić się między ustawowym minimum i maksimum), niezmiennymi.
Budynki lub ich części:
Stawka podatkowa w wypadku budynków jest ustalona kwotowa i zróżnicowana w zależności od sposobu wykorzystania budynku (np. do prowadzenia…
… całkowitej od 3,5 do 12 ton a także wyższej niż 12 ton,
ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 12 ton a także wyższej niż 12 ton,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 12 ton a także powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
autobusy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz