Użytki rolne

note /search

Podatek rolny - opracowanie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1386

. Opodatkowaniu podlegają: 1.grunty gospodarstwa rolnego (obszar użytków rolnych objętych podatkiem rolnym...

Rolnictwo, leśnictwo (2)

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

(450-500mm). Gleby. Struktura użytków rolnych w Polsce. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa – czynniki...

Ćwiczenie - kartogram

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

CHLEWNEJ NA 100 ha UŻYTKÓW ROLNYCH 1: 4 000 000 Pogłowie bydła (szt./100ha użyt. roln.); Pogłowie trzody...

Założenia podatku rolnego

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo rolne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach...