Analiza Trójkąta Ossana dla użytkowania ziemi w Polsce w 2000 r.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3969
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza Trójkąta Ossana dla użytkowania ziemi w Polsce w 2000 r. - strona 1

Fragment notatki:


Analiza Trójkąta Os sana dla użytkowania ziemi w Polsce w 2000r. Już pierwszy rzut oka na dane przedstawiające formy użytkowania ziemi przekonuje nas, że w Polsce dominują dwie formy, mianowicie: użytki rolne i lasy. Łącznie zajmują one po nad 88% powierzchni kraju. Położenie Polski w pasie wielkich równin europejskich w znacznym stopniu wpłynęło na sposób użytkowania ziemi. Przeważający typ krajobrazu naturalnego, jakim są równiny i obszary pagórkowate, mimo nie najlepszych gleb sprawił, że znaczne obszary nadawały się do wykorzystania do celów rolnictwa. Nic więc dziwnego, że około 59,77% ogólnej powierzchni kraju jest dziś zajęte przez użytki rolne - zarówno grunty orne, których ogólna powierzchnia wynosi 14 269 tys. ha, jak i trwałe użytk i zielone, zajmujące łącznie około 4 100 tys. ha. Z danych statystycznych (GUS 2001r) zawierających podział na województwa ze względu na rodzaj użytkowania Ziemi wynika, że w strefie dominacji użytków rolnych są następujące województwa: łódzkie - 68,8%, lu belskie - 68, 3%, mazowieckie - 67,3%, kujawsko-pomorskie - 64,7% i wielkopolskie zawierające 63,4% powierzchni. Natomiast najmniejszy procent użytków rolnych zajmuje województwo lubuskie (39,6 %), które jednocześnie posiada największy obszar lasów w Polsce - 48,1 %. Taki rozkład użytkowania ziemi może wynikać z tego, że na terenie owego województwa znajduje się dużo chronionych obiektów, między innymi: parki krajobrazowe: Łagowski, Pszczewski, Barlinecko-Gorzowski, "Ujście Warty", Gryżyński, Krzesiński, Przemęcki i "Łuk Mużakowa" (łączna powierzchnia parków krajobrazowych wynosi obecnie prawie 80 tys. ha). Poza tym występują tu dwa parki narodowe: Drawieński i "Ujście Warty" oraz dwie puszcze: Notecka i Drawska. Można spotkać na obszarze tego województwa również dużo lasów, na przykład: Lasy Barlineckie, Lasy Dębnieńskie, Bory Dolnośląskie, Lasy Przemkowskie oraz Lasy Szprotawskie. W województwie istnieją również 52 rezerwaty przyrody, o łącznej powierzchni ponad 3,4 tys. ha, z czego 30 obiektów to rezerwaty leśne, 7 torfowiskowe, 6 faunistyczne, 4 wodne, 4 florystyczne i 1 stepowy. Ochroną objęto też 1712 pomników przyrody, 324 użytki ekologiczne o powierzchni ponad 2,8 tys. ha oraz 6 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych o powierzchni 14,9 tys. ha. Ponadto województwo lubuskie, charakteryzuje się stosunkowo wysokim współczynnikiem jeziorności. Na jego terenie znajduje się ogółem kilkaset jezior, w tym kilkadziesiąt o powierzchni większej niż 50 ha. Kilka z nich to duże, głębokie i czyste jeziora m.in.: Ciecz, Niesulickie, Lubikowskie, Chłop, Szarcz, Lipie, Ostrowiec i Osiek.

(…)

… krajobrazu naturalnego, jakim są równiny i obszary pagórkowate, mimo nie najlepszych gleb sprawił, że znaczne obszary nadawały się do wykorzystania do celów rolnictwa. Nic więc dziwnego, że około 59,77% ogólnej powierzchni kraju jest dziś zajęte przez użytki rolne - zarówno grunty orne, których ogólna powierzchnia wynosi 14 269 tys. ha, jak i trwałe użytki zielone, zajmujące łącznie około 4 100 tys. ha…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz