Wykład - Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe - strona 1 Wykład - Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe - strona 2 Wykład - Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe - strona 3

Fragment notatki:

Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe
1. Rolnictwo- podstawowy dział gospodarki, wytwarza ok. 90% żywności i wiele innych produktów:
- włókna, - skóry, - używki,
- oleje przemysłowe,
- naturalne paliwa.
2. Odsetek pracujących w rolnictwie:
- w 1 fazie wzrostu gosp. rośnie liczba i odsetek osób pracujących, np. Czad, Niger, Somalia
- w 2 fazie bezwzględna liczba nie zmienia się, a spada odsetek, kraje średnio rozwinięte, np. Mołdawia, Rumunia, Malezja, Turcja.
- w 3 fazie spada liczba i odsetek pracujących w rolnictwie- kraje najbardziej rozwinięte
3. Udział pracujących
- w krajach gosp. rozwiniętych 3-10% (USA 2,1%, Japonia 5,2% (1994)
- w słabo rozwiniętych pow. 50% (powyżej 90% w Burundi, Rwandzie, Nepalu, Bhutanie)
średnia światowa ok. 45%
4. Wpływ struktury produkcji i stopnia mechanizacji na zatrudnienie Pracochłonne- bydło mleczne ryż, trzcina cukrowa, buraki cukrowe, ziemniaki, owoce i warzywa, herbata, jedwabniki.
5. Udział rolnictwa w PKB - zależy od stopnia rozwoju państw:
- 60-65%: Uganda, Somalia, Mozambik, Nepal
- 1-3%: USA, Niemcy, W.B., Japonia, Belgia
- a także od szczególnie korzystnych warunków naturalnych (specjalizacja w eksporcie płodów rolnych)
- Islandia, Grecja 17%;
-Irlandia 12%;
Wiąże się to też z dużym udziałem towarów rolno-spożywczych w strukturze towarowej eksportu N. Zelandia 41,4%, Grecja 26,1% Dania 24,2%, Australia 21,5%
6. Rolnictwo :
- ważne miejsce pracy i źródło dochodów ludności, - kształtuje stopę życiową, równowagę rynkową
- w krajach ubogich, gdzie wydatki na żywność wynoszą ponad 30% ogółu wydatków, istnieje zbyt wysoka wrażliwość społ. na podwyżki żywności, co utrudnia prowadzenie odpowiedniej polityki cenowej.
- konieczność harmonii między rolnictwem a jednostkami zasilającymi je w środki produkcji (nasiona, nawozy, maszyny);
7. Uwarunkowania przyrodnicze rolnictwa:
a) klimat:
- długość trwania okresu wegetacyjnego,
- temperatura, zwł. w lecie, - ilość opadów i ich rozmieszczenie w czasie, równomierność.
- stosunki wodne (wilgotność, poziom wód gruntowych)
- stałość/ zmienność pogody, czyli czy są np przymrozki,
- nasłonecznienie,
b) gleby (najlepsze czarnoziemy, czarne ziemie, mady, a także gleby kasztanowe, cynamonowe, brunatne na lessach), c) rzeźba terenu,
d) naturalna szata roślinna.
8. Uwarunkowania społ.- gosp. rozwoju rolnictwa:

(…)

…, obecnie gł. Chiny, Indie i KRL-D
F) rośliny cukrodajne 1,8% Z.U.
buraki cukrowe 445q/ha
- wymagają gleb żyznych,
- rosną w klimacie umiarkowanym,
- pracochłonne
zbiory w Polsce 428 q/ha na Ukrainie 236, USA 514, a w Niemczech 616
Główni producenci:
- Francja 12,3%,
- USA 10,9%,
- Niemcy 10,8%,
- Rosja 8,8%,
- Ukraina 6,6%,
- Turcja 5,6%
- Polska 5,1%
-inni pow. 2%: Belgia, Chiny, Hiszpania, Holandia, W.B…
…, pd-wsch Chiny, - gł. producenci: Brazylia, USA, Chiny, Hiszpania, Meksyk, Włochy
b) winorośl
- najlepiej plonuje w klimacie umiarkowanym ciepłym i podzwrotnikowym, o niezbyt dużych opadach, ale o dużym nasłonecznieniu
- świeże winogrona, rodzynki, wino,
- basen M. Śródziemnego, rejon kaukaski, śr-zach Argentyna, Kalifornia, pd RPA,
- gł. producenci: Włochy, Francja, Hiszpania, USA, Turcja, Argentyna…
…, Chiny, Nowa Zelandia, Rosja, Iran, Indie, Turcja, Kazachstan.
C) Trzoda chlewna
- hodowla gł. w krajach o klimacie umiarkowanym i o dużej gęstości zaludnienia, ograniczenia ze względów rel.
- gł. rejony hodowli: wsch część Chin, Europa Zach., Środkowa oraz pas stepowy od Ukrainy przez Powołże po śr. Syberię, rejon przyjeziorny w Ameryce, inne część Niż, Centralnej, pd. Wyż. Brazylijskiej.
- szczególne…
… (w Mauretanii 76%, Nigrze 62%, Mali 40% upraw), Jemen.
B) rośliny oleiste 8,8% Z.U.
soja
- lubi klimat ciepły lub umiarkowany ciepły,
- Główni producenci: USA, Brazylia, Chiny, Argentyna, Indie
b) rzepak i rzepik
- lubi żyżne gleby w łagodnym morskim klimacie,
- Główni producenci: Chiny, Indie, Kanada, Niemcy, Francja, W.B., Polska.
c) palma olejowa
- wymaga klimatu gorącego 24-28oC i wilgotnego i stosunkowo…
…, - wieprzowina- Europa, Chiny, Korea, Wietnam,
- wołowina- Ameryka Łac., kraje afr. Botswana, Namibia, Gambia, Tanzania..
- baranina i drób- Izrael, panstwa arabskie, zwł. naftowe
Mleko na świecie 520 mln t (81,5 kg/os)
- 86% krowiego,
- 10% bawole, (w Pakistanie 73%, Nepal 65%)
- po 2% owcze i kozie, (choć w Z.E.A. kozie 60% produkcji mleka)
Gł, producenci:
- USA,
- Indie,
-Rosja, -Niemcy,
-Francja
Wełna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz