Podatki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki - wykład - strona 1 Podatki - wykład - strona 2 Podatki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PODATKI
Semestr V
H. Litwińczuk: „Prawo podatkowe przedsiębiorstw” Wyd. Konieczny i Gruszecki
podatek od towarów i usług (przedmiot - czynności dot. t. i u.; Wymienić czynności)
p. akcyzowy
p. dochodowy od osób fizycznych
p. dochodowy od osób prawnych
podmiot, zwolnienia podmiotowe
przedmiot, zwolnienia przedmiotowe
podstawa opodatkowania
ulgi podatkowe
stawki podatkowe
tryb i terminy płatności
Istota i funkcje podatków
Podatki są bardzo starą instytucja ekonomiczną, gdyż pojawiły się już w starożytności. Stanowią one podstawową formę daniny publicznej. Państwo, samorządy terytorialne i inne, czerpią środki na realizację swoich zadań publicznych i społecznych. Państwo wykorzystuje swoje uprawnienia władcze i nakłada obowiązek wnoszenia danin państwowych przez osoby fizyczne i jednostki gospodarcze. Pierwotnie daniny publiczne wnoszone były w naturze, czego przykładem jest dziesięcina oraz w postaci świadczeń osobistych (np. obowiązkowa służba wojskowa). Jest to relikt danin publicznych. Gdy pojawił się pieniądz, państwo zaczęło pobierać daniny publiczne również w tej formie. Pieniężne daniny publiczne przyjęły postać podatków i opłat publicznych. Opłaty publiczne jak wskazuje ich nazwa, są świadczeniami odpłatnymi, pobierane za czynność urzędowe, np. sporządzenie aktu małżeństwa. Opłaty są pobierane za czynności urzędowe i usługi publiczne. Podatek jest świadczeniem nieodpłatnym. Państwo poprzez ustanawianie i egzekwowanie podatków przejmuje część dochodów osób fizycznych i jednostek gospodarczych i bierze w ten sposób udział w podziale produktu i dochodu narodowego. Jednocześnie podatki korygują rynkowy podział dochodów między osobami fizycznymi i jednostkami gospodarczymi.
Podstawową funkcją podatków jest funkcja fiskalna. Wyraża się ona w przysparzaniu dochodów władzy publicznej. Współcześnie podatki stanowią podstawowe źródło dochodów publicznych. Funkcja fiskalna jednocześnie przejawia się w zawłaszczaniu części dochodów osób fizycznych i jednostek gosp. i powinna być ona dostosowana do zakresu i skali zadań państwa, samorządów terytorialnych i innych związków publiczno - prawnych. W kwestii jakie zadania powinno realizować państwo i inne związki publiczno -prawne, odmienne postulaty zgłaszają zwolennicy

(…)

…. W latach 1991-93 udział w dochodach budżetu państwa wzrósł z 8,1% do 9,5%, od 1994r znaczenie ceł w dochodach budżetu państwa ciągle spada, mianowicie w 2000r cła stanowiły jedynie 3,7% dochodów ogółem budżetu państwa. Spadek znaczenia fiskalnego ceł jest spowodowany dwoma czynnikami:
Polska należy do Światowej Organizacji Handlu, państwa należące do tej organizacji w kolejnych rundach negocjacji w ostatnim okresie uzgadniały redukcje ceł dotyczących różnych grup towarów. Mianowicie Światowa Organizacja Handlu dąży do stopniowego znoszenia na zasadzie wzajemności, różnego rodzaju barier utrudniających handel międzynarodowych; między innymi poprzez obniżanie na zasadzie wzajemności stawek cła.
Spadek znaczenia fiskalnego ceł wynika także z podpisanych w latach 90-tych przez Polskę umów dwustronnych i wielostronnych o utworzenie strefy wolnego handlu i taką umowę podpisała Polska z UE, następnie z 7 państwami należącymi do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (FTA). Obecnie do FTA należy Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein.
Polska należy do Środkowo-Europejskiego Stowarzyszenia o strefie wolnego handlu, porozumienie to znane jest pod skrótem CEFTA i zostało podpisane w Krakowie. Oprócz…
… z jego nazwą podlega przede wszystkim czynnościom cywilno - prawnym, tj.: umowa sprzedaży, umowa zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowa pożyczki, umowa poręczenia, umowy majątkowe, małżeńskie, hipoteki, spółki. Sprzedaż towarów opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług. Podatkiem od czynności cywilno - prawnych jest opodatkowana sprzedaż rzeczy i praw majątkowych, nie opodatkowanych podatkiem…
…, macocha (w tej grupie jest najwyższa kwota wolna od podatku i najmniejsza progresja, stawki podatku w tej grupie wynoszą od 3 - 7%)
dalsi krewni i dalsi powinowaci (w tej grupie kwota wolna od podatku jest nieco niższa, a stawki wynoszą od 7 - 12%)
osoby nie spokrewnione i nie spowinowacone ( w tej grupie kwota wolna od podatku jest najniższa, a stawki wynoszą od 12 - 20%)
W podatku od spadków i darowizn…
…. W podatku rolnym obowiązuje roczna stawka kwotowa, która stanowi równowartość 2,5 kwintala żyta z 1 ha przeliczeniowego. Żyto jest najtańszym zbożem w Polsce i z tego powodu nawet najbardziej rolnicze gminy w Polsce uzyskują stosunkowo niski dochód z omawianego podatku.
Podatek leśny:
Jest on skonstruowany analogicznie jak podatek rolny. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają prawie wszystkie lasy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz