Geografia gospodarcza i polityczna - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 6307
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia gospodarcza i polityczna - wykłady - strona 1 Geografia gospodarcza i polityczna - wykłady - strona 2 Geografia gospodarcza i polityczna - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

dr Stanisława Klima. Składa się z 16 stron i porusza następujące zagadnienia: rola środowiska przyrodniczego przyrodniczego rozwoju cywilizacyjnym, rozmieszczenie ludności, 4 fazy urbanizacji, struktura językowa, typy miast, struktury ludności, struktury wyznaniowe, warunki rozwoju rolnictwa, czynniki lokalizacji przemysłu, górnictwo i hutnictwo, systematyka upraw oraz zboża regionalne.

Geografia
Geografia jako nauka:
Początek - II w.p.n.e
Twórca: Eratostenes
Geo - ziemia, grapho - opis
Dowody Arystotelesa na kulistość: obserwacja widnokręgu, obserwacja statku na horyzoncie, obserwacja zaćmienia księżyca
Rola środowiska przyrodniczego przyrodniczego rozwoju cywilizacyjnym.
Środowisko przyrodnicze - zespół warunków i zjawisk uzależnionych na danym obszarze (ukształtowanie, gleby, klimat)
Środowisko geograficzne - zespół warunków środowiska przyrodniczego oraz efekty działalności cywilizacyjnej człowieka.
Kierunki metodologiczne określające współzależność człowieka i przyrody:
Determinizm - twórcą jest Monteskiusz, przyroda determinuje rozwój cywilizacyjny człowieka. Głównym determinantem jest klimat.
Nihilizm - twórca jest Nietsche, zanegował wpływ warunków środowiskowych na rozwój cywilizacyjny człowieka.
Posybilizm - zakładał współistnienie człowieka i przyrody.
Posybilizm aktywny - twórczą siłą jest człowiek, który potrafi wykorzystywać zasoby ludzkiej dla swojej potrzeby. Teoria ekonomii wprowadza terminy dóbr wolnych - ziemia rolna, woda, powietrze. Nie mają wartości, ich cena może być brana pod uwagę w cenie finalnej.
Ekorozwój - rozwój zrównoważony, mówi o integralności i równorzędności trzech celów:
cel przyrodniczy
cel środowiskowy
cel ekonomiczny
Elementy geografii politycznej
Państwo:
terytorium
ludność
suwerenna władza
Kryteria podziału państw:
wielkość terytorialna
demografia
polityka / ekonomia
Kraje rozwijające się:
krótka średnia długość życia - młodość demograficzna
niski poziom wykształcenia
drenaż mózgu - pozyskiwanie najzdolniejszych przez inne kraje
płaszczyzna ekonomiczna - wysokie zadłużenie
- zasoby siły roboczej
Konwencja waszyngtońska 1949 w sprawie Antarktydy:
obszar może być wykorzystany jedynie w celach naukowych, nigdy w militarnych
ochrona fauny i flory
zakaz eksploatacji zasobów Antarktydy
Konwencja praw morza - ustala zakres działalności, 1981 wprowadza 2 strefy:
pas wód terytorialnych - 12 mil morskich od linii wybrzeża, jest integralną częścią państwa, naruszenie traktowane jest jak naruszenie granic. W tym pasie kraje mają wyłączność żeglugi (z wyjątkiem cieśnin, które zostały zobowiązane do swobody żeglugi) i eksploatacji surowców.
Strefa suwerenności ekonomicznej - ustalona w odległości 200 mil morskich. Suwerenność Suwerenność zakresie eksploatacji zasobów morza umożliwia jednak swobodę żeglugi.
3 wyjątki:


(…)

…%, limonity i sydenyty mają zawartość żelaza w granicach 27% - 42%. Producentami są: Brazylia (największe zagłębie to Itabira), Wenezuela (wyżyna Gujańska), USA (Messabi koło jeziora górnego, południowe Appalachy), Kanada (płw. Labrador, Kolumbia Brytyjska, Ziemia Baffina), Australia (płw. Kimberley, płaskowyż Hamerley), Chiny (Mongolia wewnętrzna, południowa Mandżuria w rejonie Fusun, Anszan, Hajlongjang…
… skażone, zdeformowane, zanieczyszczone.
5 Centra:
Centrum Azji wschodniej: Chiny, Japonia, Korea (1,5 mld)
Centrum Azji południowej: Bangladesz, Pakistan, Sri Lanka (1,5mld)
Centrum Europy: Europa zachodnia (Anglia, Beneluks, Niemcy)
Centrum Wybrzeża Wschodniego USA i Południowo-wschodnia Kanada
Centrum: rejon zatoki Gwinejskiej: Nigeria, Ghana, Kamerun, Kongo, Gwinea, Wybrzeże Kości Słoniowej
Do największej koncentracji ludności należą tzw. Państwa - miasta:
Monako, Singapur, Bangladesz, Korea, Japonia, Watykan, kraje Beneluksu
Bardzo małe zaludnienie (poniżej 10 osob/km2): Islandia, Norwegia, Mongolia, Arabia Saudyjska, Nepal, Butan, Wietnam, Laos, Kambodża, Surinam, Australia z Oceanią, Guiana, Botswana i Nami, Republika środkowoafrykańska. Polska => 125 osób / km2
Urbanizacja - to proces…
… nasłonecznienia (plantacje cieniuje się palmą oleistą); kawa pochodzi z Afryki; producenci: Ameryka Łacińska ( Brazylia - największy konsument, Kolumbia - największy eksporter, Gwatemala, Kostaryka), Ghana, Gabon, Zatoka Gwinejska; importerzy: USA, kraje skandynawskie, Francja, Włochy, Węgry.
Kakao - pochodzi z Ameryki Łacińskiej (ma właściwości halucynogenne); producenci: Afryka (Wybrzeże Kości Słoniowej…
… - chińskiego). Basen indonezyjski - wyspy Sumatra i Borneo; basen zatoki gwinejskiej - Nigeria (eksploatacja z lądu); basen saharyjski - Algieria, Libia, Egipt; basen morza północnego - Wielka Brytania, Norwegia.
Polska eksploatuje 40 tys. ton - 2% zapotrzebowania Wykorzystanie: asfalt, benzyna, smary, parafiny.
Gaz ziemny - ten sam okres geologiczny, co ropa naftowa. Jest wynikiem procesu fermentacji…
…); producenci: Francja, Chiny, Indie, Polska, Niemcy, Kanada; olej jest wykorzystywany do biopaliw.
Rośliny kauczukowate:
Chebea - kauczuk brazylijski - produkcja soku kauczukowego (lateks - sok mleczny), producenci: Malezja, Indie, Sri Lanka, Indonezja.
Fikusy - sok mleczny pozyskiwany do kauczuku.
Mniszek kauczukodajny - rośnie na Ukrainie.
Używki:
Kawa - wymaga dużo ciepła i wilgoci, nie toleruje dużego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz