Zagrożenia powodzią zatorową a funkcjonowanie transportu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia powodzią zatorową a funkcjonowanie transportu - strona 1 Zagrożenia powodzią zatorową a funkcjonowanie transportu - strona 2 Zagrożenia powodzią zatorową a funkcjonowanie transportu - strona 3

Fragment notatki:

Akademia  Morska w Gdyni            Zagrożenia powodzią zatorową dla  funkcjonowania transportu w rejonie Płocka.                                                                                      1. Klasyfikacja powodzi.    1.1 Definicja powodzi .      Powódź  jest  to  jedno  z  najczęściej  występujących  zagrożeń  naturalnych.  Bardzo  często  pojęcie  powodzi  utożsamia  się  z  pojęciem  wezbrania.  Są  to  jednak  dwa  różne  zjawiska.  Powodzią  nazywa się wezbranie wody, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego lub poziomu  korony wału przeciwpowodziowego zalewa dolinę rzeczną, powodując szkody oraz straty finansowe i  pozaekonomiczne  (społeczne,  moralne,  przyrodnicze  itp.).  Pojęcie  powodzi  nie  obejmuje  zjawisk  zatapiania  małych  obszarów  bezodpływowych.  Powódź  jest  więc  –  w  przeciwieństwie  do  definicji  wezbrania - pojęciem nie hydrologicznym, lecz gospodarczym. Ocena wielkości powodzi jest bardzo  trudna, ma charakter subiektywny i zależy od przyjętego kryterium.   Najważniejsze z nich to:   •  kryteria  hydrologiczne  –  wielkość  kulminacji,  objętość  fali  powodziowej,  powierzchnia  lub  głębokość zalewu itp.;   •  kryteria  ekonomiczne  –  są  to  straty  wymierne,  łatwe  do  oszacowania  oraz  straty  niewymierne,   które trudno lub w ogóle nie sposób wyrazić w kategoriach ekonomicznych   • kryteria pozaekonomiczne (np. zmiany w psychice ludzi zagrożonych powodzią)  Przyczyny wystąpienia powodzi mogą więc być różne: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne,  zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe, uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (przerwanie  tamy), tsunami.     1.2 Skala powodzi.      Powodzie można klasyfikować ze względu na ich zasięg przestrzenny, rozmiar oraz  genezę. Rozbudowaną klasyfikacją ze względu na genezę jest podział według Lambora (z roku 1962),  który przedstawia poniższa tabela:                                                    Wielkość powodzi można określić również w 3-stopniowej skali:  1. małe - o zasięgu lokalnym,  2. średnie - o zasięgu regionalnym, nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa,  3. duże - o zasięgu krajowym, mają charakter klęski żywiołowej, zakłócają normalne funkcjonowanie  państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej.      Powodzie  zatorowe  –  zatorowo-śryżowe  i  zatorowo-lodowe  -  różnią  się  przyczynami 

(…)

… obrony
cywilnej, rozpoczęto podwyższanie korony tej zapory. Równieżtutaj nastąpiło przelanie się wody
przez koronę zapory warstwą 0,15-1 m na długości około 3,5 km. W godzinach wieczornych zapora
została rozmyta w dwu miejscach. Po zgromadzeniu znacznych sił i środków podjęto próbę ochrony
obwałowania portu Żeglugi Rzecznej, Polskich Zakładów Zbożowych i Płockiej Stoczni Rzecznej w
Radziwiu…
…, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gdańsk 2006
Akademia Morska w Gdyni
Zagrożenia powodzią zatorową dla
funkcjonowania transportu w rejonie Płocka.
1. Klasyfikacja powodzi.
1.1 Definicja powodzi.
Powódź jest to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych. Bardzo często
pojęcie powodzi utożsamia się z pojęciem wezbrania. Są to jednak dwa różne zjawiska. Powodzią
nazywa się wezbranie wody…
… i sprzętowo-transportowymi, w tym terenowych oddziałów obrony
cywilnej, rozpoczęto podwyższanie korony tej zapory. Równieżtutaj nastąpiło przelanie się wody
przez koronę zapory warstwą 0,15-1 m na długości około 3,5 km. W godzinach wieczornych zapora
została rozmyta w dwu miejscach. Po zgromadzeniu znacznych sił i środków podjęto próbę ochrony
obwałowania portu Żeglugi Rzecznej, Polskich Zakładów Zbożowych…
…://www.powodz.gov.pl/page/powodz-1982
6. Vadamecum ochrony przeciwpowodziowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gdańsk 2006

…. Następnie
w wyniku tej katastrofy została zalana dolina
Popłacińska i część dzielnicy Płocka Radziwie. W dniu
9.01.1982r. przy stanie wody w Płocku 912 cm,
Wojewoda Płocki ogłosił stan klęski żywiołowej. Została
podjęta intensywna akcja polegająca na ewakuowaniu
ludności i jej mienia z zagrożonych terenów przez
władze miasta Płocka i naczelników gmin
nadwiślańskich z wykorzystaniem wojskowych
transporterów…
…, ale również bez rezultatu. W konsekwencji przerwane zostało omawiane obwałowanie i
zatopiona dalsza część Radziwia.
W dniu 9 stycznia 1982 r. Wojewoda Płocki ogłosił stan klęski żywiołowej. Została podjęta
intensywna akcja polegająca na ewakuowaniu ludności i jej mienia z zagrożonych terenów przez
władze miasta Płocka i naczelników gmin nadwiślańskich z wykorzystaniem wojskowych
transporterów gąsienicowych…
… kropkami zaznaczone są miejsca
przerwania wałów. Zieloną linią miejsca do których dotarła woda.
Mapa satelitarna okolic w których wystąpiła powódź.
2.2 Sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna w zimie 1981/1982 r.
Sytuację meteorologiczną i hydrologiczną w omawianym okresie szczegółowo odtworzono w
oparciu o Analizę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie z marca 1982r…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz