Powodzie - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powodzie - omówienie zagadnienia - strona 1 Powodzie - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Powodzie    •  Wezbranie  - jest pojęciem hydrologicznym, opisującym wzrost poziomu wody w rzece,  jeziorze lub morzu. Termin ów dotyczy samego zjawiska, bez odnoszenia go do skutków, które  powoduje. Wezbranie występuje, gdy ilość wody, która spadła na ziemię, przewyższa zdolność  gruntu do jej wchłonięcia lub kiedy ilość wody dopływającej do rzeki jest większa niż  pojemność koryta.    •  Powódź  - to wezbranie powodujące straty gospodarcze, jest ono rozpatrywane w kategoriach  społecznych, moralnych, ekonomicznych i środowiskowych. Powoduje zagrożenie  zdrowia i życia ludzi oraz dezorganizację ich normalnego  bytowania, a także straty materialne w postaci niszczenia  domów, dróg, upraw, skażenia wody i terenu, itp.  • Ich wspólną cechą jest losowość ze względu na to, że nie ma  Możliwości ścisłego określenia czasu, wielkości i miejsca  występowania    Powodzie można podzielić według trzech kryteriów  1. Zasięgu,  2. Wielkości,  3. Genezy.  Wszystkie te kategorie mogą się przenikać.    Klasyfikacja powodzi           Wielkość powodzi według zasięgu  • małe - o zasięgu  lokalnym ,  • średnie - o zasięgu  regionalnym , nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa,  • duże - o zasięgu  krajowym , mają charakter klęski Żywiołowej, zakłócają normalne  funkcjonowanie państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy  międzynarodowej.    Klasyfikacja powodzi ze względu na przyczyny  • deszcz -  powodzie opadowe  • topnienie śniegu -  powodzie roztopowe  • zator lodowy -  powodzie zatorowe  • wiatr sztormowy -  powodzie sztormowe  na Wybrzeżu  • awaria budowli hydrotechnicznych –  powodzie Wywołane np. uszkodzeniami  np. budowli   piętrzących lub wałów przeciwpowodziowych    Typy powodzi  1. Qn - opadowo-nawalne:  Powstałe w wyniku deszczów krótkotrwałych o różnym natężeniu, mają charakter lokalny i  zasięgiem swoim obejmują pojedyncze, małe zlewnie (Karpaty, Sudety, Roztocze, Góry  Świętokrzyskie, Polska północna i środkowa)    2. Powodzie opadowe z deszczów rozlewnych  (Qr) i frontalnych (Qf): Występują zarówno na nizinach jak i w okolicach górskich i podgórskich.  Mają duży zasięg terytorialny    3. Powodzie roztopowe (R) :  Występują w końcu półrocza zimowego i obejmują swym zasięgiem obszary największe  ze wszystkich omawianych typów powodzi. Powodzie tego typu występlują zarówno na  nizinach jak i w górach, dominują jedna w środkowej i północnej części polski.    4. Powodzie sztormowe (Sz):  Występują na wybrzeżu, Zalewie Wiślanym, Szczecińskim oraz na odcinkach rzek  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz