Kategorie powodzi - zagrożenia dla transportu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie powodzi - zagrożenia dla transportu - strona 1 Kategorie powodzi - zagrożenia dla transportu - strona 2 Kategorie powodzi - zagrożenia dla transportu - strona 3

Fragment notatki:

Kategorie powodzi według Global Runoff  Data Center. Zagrożenia dla transportu  drogowego wywołane prze powodzie zatorowe.                                            Global Runoff Data Centre.    W okresie sprawozdawczym GRDC nabywa dane wydzielane z 20 krajów na całym świecie. Dla  coraz  większej  liczby  krajów,  aktualizacje  są  teraz  otrzymywane  w  regularnych  odstępach.  GRDC jest globalnym centrum danych i sprzyja wielonarodowym i długookresowym badaniom  hydrologicznym. Założona ponad dwie dekady temu, GRDC pomaga naukowcom analizującym  ziemię  światowe  tendencje  klimatyczne,  ocenę  oddziaływania  na  środowisko  i  ryzyko.  Ukierunkowana  jest na wspieranie wymiany danych  między dostawcami a odbiorcami,  GRDC  stał  się  punktem  centralnym  w  zakresie  współpracy  międzynarodowej.  Globalna  baza  danych  GRDC jest wyjątkowym zbiorem danych zebranych na temat wylewania rzek.    Geneza powodzi.    Powódź  to  jedno  z  najczęściej  występujących  zagrożeń  naturalnych.  Bardzo  często  pojęcie  powodzi utożsamia się z pojęciem wezbrania. Jest to nieprawidłowe ponieważ są to dwa różne  zjawiska. Powodzią nazywa się wezbranie wody, podczas którego woda po przekroczeniu stanu  brzegowego lub poziomu korony wału przeciwpowodziowego zalewa dolinę rzeczną, powodując  szkody  oraz  straty  finansowe  i  pozaekonomiczne  (społeczne,  moralne,  przyrodnicze  itp.).  Pojęcie powodzi  nie obejmuje  zjawisk zatapiania  małych obszarów bezodpływowych. Powódź  jest  więc  –  w  przeciwieństwie  do  definicji  wezbrania  -  pojęciem  nie  hydrologicznym,  lecz  gospodarczym  Ocena wielkości powodzi jest bardzo trudna, ma charakter subiektywny i zależy od przyjętego  ologicznymkryterium. Najważniejsze z nich to:   • kryteria hydrologiczne – wielkość kulminacji, objętość fali powodziowej, powierzchnia lub  głębokość zalewu itp.;   • kryteria ekonomiczne – są to straty wymierne (bezpośrednie), łatwe do oszacowania oraz  straty  niewymierne  (pośrednie),  które  trudno  lub  w  ogóle  nie  sposób  wyrazić   w kategoriach ekonomicznych np.: w środowisku przyrodniczym, w rozwoju gospodarczym,  zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;   • kryteria pozaekonomiczne (np. zmiany w psychice ludzi zagrożonych powodzią).     Przyjęta  definicja  powodzi  traktuje  stany  powodziowe  bez  uwzględniania  wielu  czynników,  wpływających  na  ich  sposób  powstawania  i  inne  czynniki,  wpływające  na  ich  przebieg.  Podstawowymi kryteriami klasyfikacji powodzi są:  

(…)

…, które może spowodować lokalne przelanie się wody ponad koroną
wału przeciwpowodziowego. Powodzie śryżowe występują tylko w warunkach sprzyjających
o
tworzeniu się śryżu, a więc przy gwałtownym spadku temperatury do ok. –10 C, przeważnie
nocą przy bezchmurnym niebie.
Powodzie zatorowe są spowodowane zatorami w czasie spływu lodów. Ich przyczyną jest
częściowe lub całkowite zmniejszenie przepustowości koryta rzeki
… i urządzenia melioracyjne cofa się w wyniku podmycia wodą,
zostają uszkodzone chodniki i jezdnie. Dochodzi do zalania niżej położonych miejsc np.
w tunelach i pod wiaduktami.
Budowa mostu powoduje niemal zawsze zwężenie naturalnego koryta rzeki, co
w konsekwencji wywołuje koncentrację przepływu, a także powstanie wirów i spiętrzenia.
Niekiedy zjawiska te są bardzo groźne dla samego mostu, gdyż powodują erozję…
…&rurl=translate.google.pl&sl=de&twu=1&u=http://www.ihpgermany.de/_service/03_Publikationen/01_IHP_Schriftenreihe/schriftenreihe_node.html%3Bjse
ssionid%3DE454883C625643D434F73D3C88158224.live2053&usg=ALkJrhjvngOeutMK1iZa
xUzSYHnrfoYgDg
4. VADEMECUM OCHRON PRZECIWPOWODZIOWEJ
Stefan Bednarczyk, Teresa Jarzębińska, Stanisław Mackiewicz. Elżbieta Wołoszyn
Kategorie powodzi według Global Runoff Data Center…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz