Podział cieków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział cieków-opracowanie - strona 1 Podział cieków-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rzeki i ich reżim
Podział cieków
Jednym z elementów cyklu hydrologicznego jest odpływ rzeczny, na który składa się spływ powierzchniowy i zasilanie wodami podziemnymi. Odpływająca z pewnego obszaru woda tworzy na powierzchni terenu cieki. Pojęcie cieku obejmuje zarówno spływającą wodę, jak i łożysko przez nią wyżłobione.
Elementy cieku: koryto, teren zalewowy, dolina cieku.
Wyróżnia się cieki:
Epizodyczne
Okresowe
Stałe
Rzeką nazywamy ciek naturalny powstały z połączenia mniejszych potoków lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła, wywierzyska lub z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i w dolinie, wyżłobionych w wyniku działalności jego siły erodującej.
Obszary zasilania cieków
Obszar, z którego spływają wody do cieku, nazywa się ZLEWNIĄ. Ponadto wyróżnia się terminy: dorzecze ( cały system rzeczny ) i zlewisko ( obszar zasilania morza lub oceanu ).
Rozróżnia się zlewnie powierzchniowe ( obszar, z którego woda spływa po powierzchni terenu, bądź korytami mniejszych cieków ) i podziemne ( obszar, z którego wody podziemne zasilają dany ciek ).
Zlewnie ograniczone są DZIAŁAMI WODNYMI, które dzielą się na powierzchniowe: stałe ( topograficzne ) i zmienne: okresowe ( hydrologiczne ) i sztuczne, i podziemne: stałe i okresowe.
Klasyfikacja wezbrań
Pod pojęciem wezbrania rozumie się w potocznym znaczeniu każdorazowe wyraźne podniesienie się stanów wody w ciekach i jeziorach, spowodowane zwiększonym zasilaniem lub podpiętrzeniem zwierciadła wody wskutek utrudnienia swobodnego odpływu. Utrzymują się przez pewien czas, dlatego należy je rozpatrywać jako okres hydrologiczny, w którym stany wody utrzymują się na poziomie wyższym niż przed jego początkiem. Rozpatrywane pod względem wysokości stanów wody oraz czasu ich trwania. Rozróżnia się PRZYBÓR i POWÓDŹ.
PRZYBÓR-nieznaczne podniesienie się stanów wody poniżej stanu brzegowego
POWÓDŹ-gdy woda występuje z koryta sieku na teren doliny
Wezbrania opadowe wywołane przez opadły ciekłe:
Opadowe nawalne-wywołane przez lokalne burze termiczne i deszcze nawalne
Opadowe frontalne-wywołane przez deszcze występujące w strefie frontów atmosferycznych
Opadowe rozlewne-wywołane prze opady na których wydajność ma wpływ ukształtowanie terenu
Wezbrania roztopowe
Wezbrania zimowe:
Śryżowe-wywołane szybkim i obfitym tworzeniem się śryżu i lodu dennego
Zatorowe-powstające podczas spływu lodów, w wyniku spiętrzania się kry
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz