Katastrofy naturalne i ich wpływ na transport

note /search

Skutki tsunami dla budowli i infrastruktury drogowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Katastrofy naturalne i ich wpływ na transport
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1316

Skala intensywności tsunami. Skutki tsunami różnego stopnia dla budowli i  infrastruktury drogowej.                Fale tsunami są pojedyńczymi falami długimi, powstającymi na skutek trzęsienia  ziemi występującego pod dnem morskim (najczęściej), ...

Kategorie powodzi - zagrożenia dla transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Katastrofy naturalne i ich wpływ na transport
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1190

Kategorie powodzi według Global Runoff  Data Center. Zagrożenia dla transportu  drogowego wywołane prze powodzie zatorowe.                                            Global Runoff Data Centre.    W okresie sprawozdawczym GRDC nabywa dane wydzielane z 20 krajów na całym świecie. Dla  coraz  większej...

Rodzaje katastrof naturalnych i ich kategorie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Katastrofy naturalne i ich wpływ na transport
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5250

Rodzaje katastrof naturalnych i kategorie ich wielkości według Biura Pomocy  Narodów Zjednoczonych przy katastrofach.              Wstęp:    Katastrofa naturalna – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na  terenie obj...

Skutki huraganu dla transportu morskiego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Katastrofy naturalne i ich wpływ na transport
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1113

Skala intensywności huraganów. Skutki huraganu 4 stopnia dla transportu  morskiego.                Powstawanie Huraganu?  Huragany to cyklony tropikalne, które tworzą się w strefach międzyzwrotnikowych. To  głębokie niże z wirową cyrkulacją, które mogą mieć wysokość kilkunastu kilometrów i  średnic...

Lawowe erupcje wulkanu a transport drogowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Katastrofy naturalne i ich wpływ na transport
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

Zagrożenia dla funkcjonowania transportu drogowego stawiane przez lawowe  erupcje wulkanu                Pod pojęciem  wulkanizm  rozumiemy wszystkie procesy związane z wydostawaniem  się na powierzchnię ziemi lawy i substancji jej towarzyszącyc...

Zagrożenia powodzią zatorową a funkcjonowanie transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Katastrofy naturalne i ich wpływ na transport
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

Akademia  Morska w Gdyni            Zagrożenia powodzią zatorową dla  funkcjonowania transportu w rejonie Płocka.                                                                                      1. Klasyfikacja powodzi.    1.1 Definicja powodzi .      Powódź  jest  to  jedno  z  najczęściej  wy...

Przejście fali sejsmicznej a funkcjonowanie transportu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Katastrofy naturalne i ich wpływ na transport
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

Skutki przejścia fali sejsmicznej przez grunty przesycone wodą i ich wpływ na  funkcjonowanie różnych rodzajów transportu. Fale sejsmiczne są to rozchodzące się w Ziemi fale sprężyste, które wywołane są przez  czynniki naturalne. Czynnikam...