Skutki tsunami dla budowli i infrastruktury drogowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki tsunami dla budowli i infrastruktury drogowej - strona 1 Skutki tsunami dla budowli i infrastruktury drogowej - strona 2 Skutki tsunami dla budowli i infrastruktury drogowej - strona 3

Fragment notatki:

Skala intensywności tsunami. Skutki tsunami różnego stopnia dla budowli i  infrastruktury drogowej.                Fale tsunami są pojedyńczymi falami długimi, powstającymi na skutek trzęsienia  ziemi występującego pod dnem morskim (najczęściej), w wyniku podwodnych  wybuchów wulkanów lub eksplozji wulkanów na morzu (np.wybuch wulkanu  Karakatau, 26-28.08.1883r.) albo też obsunięcia się mas gruntu do morza (Zatoka  Lituya na Alasce, 9.06.1958 r.). W tej chwili fale tsunami można wywołać sztucznie  poprzez zdetonowania bomby jądrowej o odpowiedniej sile. Pod względem  genetycznym tsunami traktuje się jako fale sejsmiczne.       Fale tsunami charakteryzują się znaczną długością, rzędu kilkunastu -  stukilkudziesięciu tysięcy metrów, ich wysokość na otwartym, głębokim oceanie  wynosi kilka metrów. Ze względu na bardzo duże długości prędkość  przemieszczania tych fal jest duża (rzędu kilkuset km na godzinę) i nawet na dużych  głębokościach przemieszczają się jako fale płytkowodzia [c =(g*h)^0.5]. Stromość  fal tsunami na otwartych, głębokich wodach jest bardzo mała, stąd, na takich  akwenach nie stanowią nie tylko jakiegokolwiek zagrożenia dla statków, lecz są  wręcz niezauważalne.      W monencie dojścia do strefy brzegowej, poruszająca się z dużą prędkością fala  długa staje się falą przyboju o stromym czole, a  jej wysokość wzrasta. Wzrost  wysokości fali tsunami uzależniony jest od początkowej wysokości (energii fali),  szerokości i nachylenia strefy przybrzeża,w której zachodzi dyssypacja energii fali  oraz od topografii linii brzegowej. Im szerszy i o mniejszym nachyleniu szelf, tym  silniejsze rozpraszanie energii fali i fala tsunami dochodząca do linii brzegowej ma  mniejszą wysokość. Szczególnie duże wysokości fal tsunami obserwuje się w  sytuacjach, gdy wąski, dość stromo nachylony szelf przylega do zatok w linii  brzegowej. W zatoce dochodzi do dodatkowego spiętrzenia wody.  Ponieważ  batymetrię podbrzeża i topografię linii brzegowej można traktować jako stałą (w  sensie braku zmian w czasie),  pewne odcinki wybrzeża szczególnie narażone są na  częstsze niż na innych odcinkach brzegu występowanie fal tsunami.       Nadejście fali tsunami zazwyczaj poprzedzone jest szybkim obniżeniem lustra  wody o 1-4 metry, które trwa od kilku do kilkunastu minut, po czym następuje  gwałtowne i szybkie podnoszenie się poziomu morza, zakończone nadejściem fali  tsunami o dużej, kilku - kilkunastometrowej wysokości. Zazwyczaj najwyższa jest 

(…)

… są z występowaniem trzęsień ziemi, najwięcej ich
występuje na obszarach aktywnych sejsmicznie. Na pierwszym miejscu należy
wymienić tu Pacyfik, w okół brzegów tego oceanu występują bardzo aktywne
sejsmicznie obszary związane z czynnymi strefami subdukcji. Wzdłuż wybrzeży
Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej, Kalifornii Alaski, Wysp Aleuckich,
Kamczatki, Wysp Kurylskich, Japonii, Filipin i wysp Indonezji występują…
… i administracji morskiej. Szerzej na ten
temat - patrz poniżej linki do odpowiednich stron NOAA..
Najbardziej zagrożone wystąpieniem tsunami są wybrzeża( i porty) Japonii
(zwłaszcza od strony Pacyfiku, w znacznie mniejszym stopniuod strony Morza
Japońskiego), Kuryli, Kamczatki, Aleutów, Alaski, Ameryki Środkowej, Peru i
Chile.
Ostrzeżenia o tsunami, ze względu na ich nagłość, przekazywane są przez
administrację…
… tsunami, które uderzyło w
archipelag wysp Samoa na Oceanie Spokojnym;
 28 marca 2005 – tsunami, które zabiło ok. 1000 osób, powstałe po trzęsieniu ziemi na
Sumatrze;
 26 grudnia 2004 – trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim. Zniszczyło wybrzeża kilku
krajów Azji i Afryki, ok. 294 tys. zabitych;
 17 lipca 1998 – trzęsienie ziemi u wybrzeży Papui-Nowej Gwinei, 2200 zabitych;
 1993 – trzęsienie ziemi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz