Rodzaje katastrof naturalnych i ich kategorie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5250
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje katastrof naturalnych i ich kategorie - strona 1 Rodzaje katastrof naturalnych i ich kategorie - strona 2 Rodzaje katastrof naturalnych i ich kategorie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje katastrof naturalnych i kategorie ich wielkości według Biura Pomocy  Narodów Zjednoczonych przy katastrofach.              Wstęp:    Katastrofa naturalna – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na  terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz  powierzchni ziemi. Powoduje ono również wysokie straty w gospodarce człowieka, może  przemodelować stan przyrody, a nawet zagrażać życiu ludzkiemu.     Katastrofy naturalne powstają w wyniku obecności żywiołu (np. lawa wulkaniczna,  wstrząs sejsmiczny, nadmiar wody – słodkiej lub słonej, lawina śnieżna lub błotna, upał,  mróz, silny wiatr, ogień, uderzenie pioruna czy susza) na obszarze o istotnym potencjale  strat – ludzkich lub ekonomicznych. Wystąpienie erupcji wulkanu czy trzęsienia  ziemi na obszarach niezamieszkałych, na których człowiek nie inwestował (np. w linie  kolejowe, szosy czy kopalnie) nie prowadzi do katastrofy naturalnej. Jednak w sytuacji,  gdy ekstremum geofizyczne (np.: bardzo silny wiatr, bardzo wysoka lub bardzo niska  temperatura, niszczący nadmiar albo długotrwały brak wody) wystąpi na gęsto zaludnionym  obszarze o znacznej podatności na zagrożenia, straty są nieuniknione.  Do Katastrof naturalnych zaliczyć można takie jak np.:    - Trzęsienie ziemi-gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, prowadzące do  wyzwolenia się energii w postaci ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał i ich trwałych  deformacji (np. spękania, szczeliny); natężenie t.z. określa się za pomocą skali Richtera lub  skali Mercallego    - powódź-wezbranie wód rzecznych lub morskich, powodujące wymierne straty, zarówno w  sferze społecznej, jak i materialnej. Przyczyny wystąpienia powodzi mogą być wielorakie:  intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe  czy osuwiska, uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych.    - huragan-wiatr, rodzaj cyklonu tropikalnego o prędkości powyżej 33 m/s występujący na  Atlantyku i wschodnim Pacyfiku. Zwykle powoduje znaczne zniszczenia na powierzchni, nad  którą przechodzi.    - pożar lasów i nie tylko-to niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, które stwarza  zagrożenie dla ludzi i obiektów objętych pożarem.    - tsunami-Fale rozchodzą się pierścieniowo od miejsca jej wzbudzenia. Na pełnym morzu  przejście fali tsunami, poruszającej się z wielką prędkością (do 900 km/h), może być nawet  niezauważone, ponieważ długość tych fal dochodzi do kilkuset kilometrów, ale ich wysokość  nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów. Dopiero w strefie brzegowej może ona osiągnąć 

(…)

… Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze, powołany do
rozstrzygania sporów międzynarodowych w składzie 15 sędziów.
Dziś ONZ jest głównym i jednym z najważniejszych dostarczycieli pomocy ludziom
dotkniętym przez los. Udzielaniem tej pomocy w ramach systemu NZ zajmuje się Biuro NZ
ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs - OCHA). Pomoc ta udzielana jest w przypadku…
…, może również zwracać uwagę Radzie Bezpieczeństwa na
każdą sprawę, która, według jego oceny, zagraża pokojowi.
4) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze, powołany do
rozstrzygania sporów międzynarodowych w składzie 15 sędziów.
Dziś ONZ jest głównym i jednym z najważniejszych dostarczycieli pomocy ludziom
dotkniętym przez los. Udzielaniem tej pomocy w ramach systemu NZ zajmuje się Biuro NZ
ds…

prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów.
- obfite opady śniegu i lawiny-gwałtowna utrata stabilności i przemieszczanie się: spadanie,
staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby, materiału
skalnego, bądź ich mieszaniny. Lawina jest najgwałtowniejszą postacią ruchów masowych.
- osuwiska ziemi-osuwająca się ziemia bądź gruz najczęściej z wysokiej i stromej góry lub
klifu mogący…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz