Rola instrumentu rekonstrukcji po konflikcie - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola instrumentu rekonstrukcji po konflikcie - omówienie - strona 1 Rola instrumentu rekonstrukcji po konflikcie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Rola instrumentu rekonstrukcji po konflikcie
Organizacje podejmują działania na rzecz zapewnienia stabilności po zakończeniu konfliktu. Są to:
monitoring wyborów
budowa i umacnianie organów państwowych i instytucji demokratycznego państwa
akcja edukacyjna społeczeństwa
szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania wolnego rynku.
Największe znaczenie ma pomoc ekonomiczna - w pierwszym okresie są to działania humanitarne w późniejszym inicjatywy zmierzające do aktywizacji ekonomicznej kraju (tzw. pomoc rozwojowa).
W zakresie pomocy humanitarnej podczas konfliktu i po jego zakończeniu najbardziej aktywną rolę odgrywa ONZ i UE. W ramach systemu NZ udzielaniem pomocy humanit. zajmuje się Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA). W ramach UE zajmuje się tym Biuro Pomocy Humanitarnej (ECHO) - z budżetu UE, bądź zajmują się tym poszczególne państwa członkowskie.
Zagrożenia i wyzwania dla działalności organizacji międz. ds. bezpieczeństwa
Efektywność działań organizacji międz. ds. bezpieczeństwa zależy od wielu czynników:
możliwości finansowe
posiadanie odpowiednich instrumentów
wysoki poziom aprobaty dla ich działań w środowisku międz.
Obniżenie skuteczności działań struktur międz. na rzecz bezpieczeństwa ma m.in. traktowanie instytucji międzynarodowych jako kolejnego instrumentu realizacji polityki zagranicznej wielkich mocarstw. Nie jest to rzecz nadzwyczajna - podstawową motywacją państw przystępujących do organizacji jest chęć maksymalizacji własnych zysków. Negatywny wydźwięk można zaobserwować wówczas gdy organizacja postrzegana jest jako instrument realizacji interesów jednego lub kilku mocarstw - spadek autorytetu organizacji (ONZ - państwa boją się sytuacji, w której bez sprzeciwu zgadzają się na działania USA, ale i słychać głosy, że ONZ nie ma argumentów, sprawdza się w przypadku naruszenia zasad prawa m. tylko przez państwa słabsze).
Swoboda interpretacji zasad prawa międzyn. to kolejne zagrożenie. Jest to katalog praw niezwykle trudny do wyegzekwowania. Naginanie prawa m.: np. USA i przyjęcie doktryny „wyprzedzającego uderzenia”, które uzasadnia naruszenie suwerenności innego państwa, gdy istnieją podejrzenia, że z jego terytorium mogą może nastąpić atak terrorystyczny na USA: jest to realizacja zasad każdego państwa do samoobrony, ale zdecydowanie fałszuje pierwotne brzmienie tego zapisu.
Nierespektowanie zaleceń i zobowiązań międzynarodowych - istnienie tzw. „klubu nuklearnego”, czyli państw, które legalnie posiadają broń atomową.
Wyzwania ograniczające efektywność struktur międz.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz