Podatki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki - wykład - strona 1 Podatki - wykład - strona 2 Podatki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podatki
Wykład 1 Istota i funkcje podatków
Podatki pojawiły się w starożytności, stanowią formę daniny publicznej -są podstawowym źródłem środków niezbędnych do realizacji zadań publicznych i społecznych realizowanych przez państwo, samorządy terytorialne i inne związki publiczno-prawne. Pierwotnie daniny były pobierane w naturze np. dziesięcina, a także w postaci świadczeń osobistych-obowiązkowa służba wojskowa. Gdy pojawił się pieniądz państwo zaczęło pobierać daniny publiczne w tej formie. Pieniężnie daniny pieniężne przybrały postać podatków i opłat publicznych.
Opłaty publiczne są świadczeniami pieniężnymi o charakterze odpłatnym. Są pobierane za wykonane czynności urzędowe i za usługi publiczne np. akt małżeństwa. Opłaty publiczne stanowią drugorzędne źródło dochodów publicznych. W dochodach tych dominujące są podatki.
Podatki nakładane są na osoby fizyczne i jednostki gospodarcze. W wyniku opodatkowania władza publiczna przejmuje część ich dochodów i bierze udział w podziale produktu i dochodu narodowego.
Podatki korygują jednocześnie rynkowy podział dochodów między osoby fizyczne i jednostki gospodarcze. Podstawową funkcją podatków jest funkcja fiskalna. Wyraża się w przysparzaniu dochodów władzy publicznej. Dochody te są niezbędne tej władzy dla ponoszenia wydatków związanych z realizacją różnego rodzaju zadań realizowanych przez tą władzę. W kwestii jakie zadania powinna realizować władza publiczna (państwo) istnieje rozbieżność poglądów zwolenników doktryn neoliberalnych i socjaldemokratycznych. Pierwsi uważają, że państwo i inne związki powinny realizować wąsko rozumiane zadania publiczne w dziedzinie obrony narodowej, bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony środowiska, dróg publicznych.
Zwolennicy doktryn neoliberalnych uważają, że usługi socjalno-kulturalne powinny być skomercjalizowane z wyjątkiem szczepień ochronnych, które powinny być obowiązkowe i bezpłatne bo zapobiegają epidemiom z wyjątkiem szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Jednocześnie uważają, że państwo nie powinno gwarantować zabezpieczenia społecznego na wypadek starości, inwalidztwa, bezrobocia. W rynkowej gospodarce neoliberalnej zakres zadań władzy publicznej jest wąski i podatki mogą być niskie. Przeciwieństwem gospodarki neoliberalnej jest gospodarka socjaldemokratyczna-państwo, samorządy terytorialne świadczą nieodpłatnie wąsko rozumiane usługi publiczne oraz usługi socjalno-kulturalne. Państwo gwarantuje zabezpieczenie społeczne na wypadek starości, inwalidztwa, bezrobocia, wielodzietności.
Zakres zadań władzy publicznej jest szeroki i podatki muszą być wysokie. Model gospodarki socjaldemokratycznej przyjęły kraje skandynawskie-Szwecja, Francja, Belgia (kraje powszechnie znane z wysokich podatków). W USA oraz Japonii przyjęto model zbliżony do gospodarki neoliberalnej. W systemie demokracji parlamentarnej wyborcy głosując na odpowiednią partię pośrednio wypowiadają się za określonym systemem gospodarki rynkowej i systemem podatkowym.


(…)

…%, w II grupie 7-12%, w III grupie 12-20%. Przewidziane są zwolnienia od opodatkowania gdy przedmiotem nabycia jest przedsiębiorstwo lub jego składniki. Ponadto zwolnione jest nabycie lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (jednorodzinnego) przez podatników I grupy podatkowej do 110 m². Podatek od spadków i darowizn w całości zasila budżety gmin, jego znaczenie w dochodach budżetów gminnych jest bardzo małe, porównywalne za znaczeniem podatku od posiadania psów.
Podatki od obrotu majątkowego-od 1.01.2001 r. mamy w Polsce podatek tego typu, jest nim podatek od czynności cywilno-prawnych:umowa sprzedaży, umowa zamiany rzeczy i praw majatkowych, ustanowienie hipoteki, umowa pożyczki, umowa poręczenia, umowy małżeńskie, umowy spółki. Sprzedaż towarów jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilno…
… wartość 0,200 m³ drewna iglastego. Są zwolnione z opłacania podatku w drzewostanie do 40 lat a także wpisane do rejestru zabytków.
Wykład 3
Podatki od znamion praw majątkowych tj. od nabycia lub zbycia tych praw
W Polsce mamy podatek tego typu-to podatek od spadków i darowizn. Są nim opodatkowanie osoby fizyczne . Spadki i darowizny otrzymane przez osoby prawne traktowane są jako źródło ich przychodów…
… obrotowy wynosiły co najmniej 800 000 euro. Ryczałt oraz karta podatkowa nie są obligatoryjne. Podatnicy mogą zrezygnować z tych form zryczałtowanych i opodatkować się na zasadach ogólnych. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są opodatkowane przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych. Prawo do opodatkowania ryczałtem przysługuje: podatnikom, jeżeli w poprzedzającym roku podatkowym uzyskali przychody z prowadzonej działalności w wysokości nie przekraczającej 470 745 zł; podatnikom rozpoczynającym pozarolniczą działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego bez względu na wysokość uzyskanych przychodów jeżeli wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej. Wymiar podatku ustalany…
….
Ustawa przewiduje dwa rozwiązania, tzn. dwa rodzaje opodatkowania:
-sumujemy dochody osiągnięte w kraju i za granicą, wyliczamy podatek według skali podatkowej, obliczamy stopę podatkową, obliczmy podatek według tej stopy od dochodu osiągniętego w kraju,
-również sumujemy dochody i obliczmy od nich podatek, od którego odejmujemy podatek zapłacony za granicą. To odliczenie nie może być większe…
… roku życia, jeżeli uczą się oraz nie osiągają dochodów z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na wiek, jeżeli pobierany jest na nie zasiłek pielęgnacyjny.
Technika: dochody małoletnich dzieci dolicza się do dochodu rodziców (małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci). Nie można odliczyć dochodu dziecka z tytułu pracy!
Przedmiot podatku:
-osiąganie dochodów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz