Użytki rolne - strona 17

Egzamin z prawa rolnego 2009

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1855

-jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300...

Topoklimat obszarów zurbanizowanych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

: • • • • • • Trawniki i parki Lasy miejskie Użytki rolne Grunty bez pokrywy roślinnej (klepisko) Jeziora, rzeki, kanały...

Bystrzyca Kłodzka - analiza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Adam Wcisło
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

użytkowo - rolniczej. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 33,859 ha, a użytków rolnych jest 16 198 ha...

Socjologia wsi - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

- rośnie liczba małych i dużych, maleje środek, ponad 35% użytków rolnych znajduje się w gospodarstwach...

Regulacja rzek-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Radosław Stodolak
 • Regulacja rzek
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1358

, erozja boczna, niszczenie użytków rolnych. Przystępując do regulacji cieku należy rozpatrzyć i uwzględnić...

PINOP 22 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

i spółdzielnie kółek rolniczych za swoich członków (z wyjątkiem członków, których wkład gruntowy użytków rolny...

Deszczownie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
 • Nawodnienia
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3353

i przenośne urządzenia deszczujące, np. na dużych użytkach rolnych 4) okresowo stała- przenośna...

Ustawy i rozporządzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 2) grupa B - grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów stawami...

Opracowanie pytań na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

terytorialnej odniesiona do liczby ludności przypadającej na 1ha użytków rolnych. 8. Najbardziej zaludnione...