Egzamin z prawa rolnego 2009

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z prawa rolnego 2009 - strona 1 Egzamin z prawa rolnego 2009 - strona 2 Egzamin z prawa rolnego 2009 - strona 3

Fragment notatki:

Imię i nazwisko                                                                                                                 nr indeksu - data Prawo rolne-test egzaminacyjny 2009 B (prawo stacjonarne)   Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych: nie obowiązują już w obecnym stanie prawnym, mają jeszcze zastosowanie w odniesieniu do spadków, które otwarły się przed dniem 14 lutego 2001r., w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu nie obowiązują od dnia 1 października 1990r., nigdy nie obowiązywały w przypadku dziedziczenia testamentowego. Renty strukturalne w rolnictwie finansowane są: z budżetu państwa, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ze środków wskazanych w pkt. a) i b). Zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 IV 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu nie przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest: jej dzierżawca, spółdzielnia produkcji rolnej- w przypadku sprzedaży przez jej członka nieruchomości rolnej, stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni, jeśli spełnione są łącznie warunki a) i b). Nabywcą nieruchomości rolnej w obecnym stanie prawnym może być: tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje rolnicze, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, pod pewnymi warunkami każda osoba, dzierżawca tej nieruchomości. W skład gospodarstwa rolnego, zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 553 KC wchodzą: grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, urządzenia i inwentarz, budynki i ich części, obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, prawa i obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę: określenia stanu prawnego gruntów i budynków, planowania gospodarczego i planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, ewidencji gospodarstw rolnych. Zgodnie z Konstytucją RP, podstawę ustroju rolnego w Polsce stanowią: rodzinne gospodarstwa rolne, towarowe indywidualne gospodarstwa rolne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Działu spadku obejmującego gospodarstwo rolne, dokonuje się w obecnym stanie prawnym: zawsze z poszanowaniem zgodnej woli współspadkobierców co do sposobu podziału rzeczy wspólnej,

(…)

… gdy między współspadkobiercami nie dochodzi do porozumienia. Dopłaty bezpośrednie są wypłacane: producentom rolnym na gruntach dzierżawionych, producentom rolnym na gruntach własnych, producentom rolnym tylko na gruntach własnych. Ograniczeniu nadwyżek produktów rolnych na rynku rolnym służą następujące instrumenty: limitowanie wartości produkcji rolnej, wycofywanie produktów rolnych z rynku, wyłączenie gruntów rolnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz