Użytki rolne - strona 18

Renta socjalna-opracowanie

  • dr Sierocka
  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem...

Zagadnienia na egzamin

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Agroturystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

i wielkość gospodarstw rolnych: Liczba gospodarstw podzielone przez liczbę użytków rolnych Uwarunkowania...

Analiza-wykład

  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1183

, to do określenia typu produkcyjnego wystarczy przyjąć następujące cechy: obszar użytków rolnych gospodarstwa...

Wady koncentracji produkcji

  • prof. dr hab. Henryk Runowski
  • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1421

organizacji produkcji- określa się udziałem roślin w strukturze użytków rolnych i liczby zwierząt (w sztukach...