Użytki rolne - strona 19

Podział nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1015

jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości...

Zakazy i nakazy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Polityka ekologiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

regulacji cieków wodnych, robót melioracyjnych , itp. Decyzje o zmianie lasu na użytek rolny Decyzje...

Pytania egzamin grupa c

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

hektara użytków rolnych w gospodarstwie, stawki dodatkowej dopłaty powierzchniowej do powierzchni...

Kredyty rolnicze - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

, które w swoim władaniu posiadały 89,9 % użytków rolnych. W województwie elbląskim przeciętna powierzchnia...

Wymagania na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1092

użytków rolnych, gruntów pod stawami, gruntów rolnych zadrzewionych, zakrzewionych, gruntów zajętych...