Praca licencjacka Dochody gminy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2268
Wyświetleń: 27678
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca licencjacka Dochody gminy - strona 1 Praca licencjacka Dochody gminy - strona 2 Praca licencjacka Dochody gminy - strona 3

Fragment notatki:

Zasady finansowania samorządu gminy. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu gminy. Finanse samorządu terytorialnego jako element finansów publicznych. Dochody własne gminy. Podatki. Opłaty. Inne dochody własne. Podatki gmin ustalane i pobierane na mocy odrębnych przepisów. Podatek rolny. Zasady ustalania podatku. Zwolnienia i ulgi podatkowe. Podatek leśny. Podstawa opodatkowania. Podatek od nieruchomości. Zasady ustalania podatku od nieruchomości. Zwolnienia w podatku od nieruchomości. Podatek od środków transportowych. Zwolnienia w podatku od środków transportowych. Podatek od posiadania psów. Karta podatkowa. Podatek od spadków i darowizn. Podstawa i stawki podatkowe. Ulgi i zwolnienia podatkowe. Dochody z tytułu podatków w gminie Grabica. Charakterystyka gminy Grabica. Kierunki rozwoju gminy Grabica. Kształtowania się dochodów gminy Grabica w latach 1994-2000. Struktura dochodów własnych gminy Grabica w latach 1994-2000. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od nieruchomości. Podatek od środków transportowych. Realizacja dochodów Gminy Grabica w porównaniu z planem w latach 1994-2000. Ewa Chojna-Duch: Ujednolicony tekst ustawy o finansowaniu gmin. Praca zbiorowa pod red. Emilii Denek: Finanse publiczne. Natalia Gail: Finanse i prawo finansowe. Grażyna Krasowska-Walczak: Finanse publiczne. Wojciech Misiąg: Finanse publiczne w Polsce. Stanisław Owsiak: Finanse publiczne. Grzegorz Rydlewski Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa.

„Dochody gminy A w latach 1995-2000”
SPIS TREŚCI: Wstęp 4
Rozdział I ZASADY FINANSOWANIA SAMORZĄDU GMINY Podstawy prawne funkcjonowania samorządu gminy 7
Finanse samorządu terytorialnego jako element finansów publicznych 12
Dochody własne gminy. 28
3.1. Podatki. 32
3.2. Opłaty. 36
3.3. Inne dochody własne. 39
Rozdział II PODATKI GMIN USTALANE I POBIERANE NA MOCY ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Podatek rolny. 41
1.1. Zasady ustalania podatku. 42
Zwolnienia i ulgi podatkowe. 44
2. Podatek leśny. 46
2.1. Podstawa opodatkowania. 47
3. Podatek od nieruchomości. 48
3.1. Zasady ustalania podatku od nieruchomości. 50
3.2. Zwolnienia w podatku od nieruchomości. 53
4. Podatek od środków transportowych. 55
4.1. Zwolnienia w podatku od środków transportowych. 57
Podatek od posiadania psów. 57
Karta podatkowa. 58
Podatek od spadków i darowizn. 60
7.1. Podstawa i stawki podatkowe. 62
Ulgi i zwolnienia podatkowe. 64
Rozdział III DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW W GMINIE GRABICA
Charakterystyka gminy Grabica. 66
1.1. Kierunki rozwoju gminy Grabica. 68
2. Kształtowania się dochodów gminy Grabica w latach 1994-2000. 69
3. Struktura dochodów własnych gminy Grabica w latach 1994-2000. 81
3.1. Podatek rolny. 87
3.2. Podatek leśny. 90
3.3. Podatek od nieruchomości. 91
3.4. Podatek od środków transportowych. 95
Realizacja dochodów Gminy Grabica w porównaniu z planem w latach 1994-2000 100
Zakończenie 105 Spis tablic 107
Spis wykresów 108
Literatura 109
WSTĘP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uznaje samorząd za podstawową formę organizacji lokalnego życia publicznego i jednocześnie stanowi zasadę jednoszczeblowego wzorca jego organizacji - gminę.
Podmiotem samorządu terytorialnego jest społeczność zamieszkała na określonym terytorium, która z mocy obowiązującego prawa zorganizowana jest w związek samorządowy - gminę. Przedmiotem działania samorządu jest wykonywanie zadań publicznych. Państwo nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek (będący jednocześnie uprawnieniem) realizowania zadań administracji państwowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz