Pytania egzamin grupa c

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzamin grupa c - strona 1 Pytania egzamin grupa c - strona 2 Pytania egzamin grupa c - strona 3

Fragment notatki:

Grupa C pyt. 4.
Opłaty bezpośrednie - części składowe.
System dopłat mieszanych to połączenie systemu uproszczonego z systemem standardowym, działającym w krajach UE. Dotyczy on dopłat bezpośrednich dla rolników. Bywa on też nazywany systemem uproszczonym uzupełnionym.
W systemie mieszanym, kwota dopłat bezpośrednich dla gospodarstwa będzie się składała z trzech części: podstawowej stawki dopłaty do każdego hektara użytków rolnych w gospodarstwie, stawki dodatkowej dopłaty powierzchniowej do powierzchni wybranych upraw, które w UE objęte są dopłatami bezpośrednimi (zboża, w tym kukurydza na ziarno i paszowa, oleiste, wysokobiałkowe, len i konopie włókniste, strączkowe, tytoń, chmiel, ziemniaki skrobiowe), stawki dodatkowej dopłaty powierzchniowej do powierzchni paszowej, wykorzystywanej w produkcji bydła, owiec i mleka, jednak bez konieczności udokumentowania produkcji zwierzęcej. System mieszany będzie funkcjonował  przez pierwsze trzy lata członkostwa z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata, czyli do 2008 roku włącznie. 
Grupa C - pyt. 3., D - pyt. 1.
W jaki sposób  ARiMR wspiera rolników ze środków własnych (krajowych) po wejściu do UE? 
Pomoc krajowa po 1 maja 2007. 
Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR.
Rozporządzenie to umożliwia udzielanie przez ARiMR pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegającej na: 
stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i „klęskowych”  udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją  stosowne umowy, udzielaniu gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” częściowej spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego.          
Grupa C - pytanie 5.
Instrumenty polityki rolnej na wspólnych rynkach UE.
Osiągnięciu wspólnych celów służy wspólna organizacja rynków rolnych oraz pozostałe środki wspólnej polityki rolnej.
Można wyróżnić cztery główne instrumenty wspierania rolnictwa w ramach WPR. Są to:  
podtrzymywanie cen rynkowych, ograniczenia ilościowe, bezpośrednie podtrzymywanie dochodów tzw. inne formy wspierania rolnictwa.  
Podtrzymywanie cen rynkowych (market price support) prowadzi do kształtowania się cen unijnych na poziomie wyższym od cen światowych. osiągane jest to poprzez:

(…)

…,
przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
• zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa,
suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży
bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu,
• zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem
zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na
cele energetyczne,
• zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej
wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w
tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do
pozyskiwania energii ze źródeł  odnawialnych; 
2) na zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy
beneficjent…
… produkcji (instrumenty polityki kredytowej, dotacje do środków produkcji, polityka podatkowa), usługi ogólne, tj. działania, które na dłuższą metę redukują koszty w sektorze rolnym, a korzyści z których nie trafiają bezpośrednio do producentów rolnych (badania, doradztwo, inspekcja sanitarna, zwalczanie szkodników i chorób, działania w zakresie poprawy struktur rolnych i infrastruktury, marketingu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz