Użytki rolne - strona 16

Dekret o reformie rolnej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

przekracza bądź 100 ha powierzchni ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych, a na terenie województw poznańskiego...

Pytania otwarte

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

bezpośrednich w Polsce System uproszczony polega na dopłacie do hektara użytków rolnych. Każdy rolnik...

Topoklimat obszarów zurbanizowanych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1827

: • • • • • • Trawniki i parki Lasy miejskie Użytki rolne Grunty bez pokrywy roślinnej (klepisko) Jeziora, rzeki, kanały...

Pytania egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

, lasy, łąki, zwierzęta. (by Wikipedia) (O jakie użytki tu chodzi?...) Użytki rolne - wszystkie tereny...

Ekonomika i ogranizacja produkcji - TEST

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Józef Żuk
 • Polityka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 791

zwierzęcej c) Obrotu gruntami wraz ze zmianą charakteru ich użytkowania (np. zmiany użytków rolnych na las...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, nieruchomości będące własnością...