Użytki rolne - strona 15

PROCESU GOSPODAROWANIA

  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2618

w procesie produkcji ■Czynniki produkcji: - ziemia- dobra wolne (surowce mineralne, lasy, użytki rolne, wody...

Ekologia wykłady

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • dr Marek Ramczyk
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1946

,tarlisk,zimowisk D o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów D o zmianie lasu na użytek rolny...

Kolokwium USTAWY

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi...

Otoczenie komunikacyjne - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

województwa podkarpackiego. Użytki rolne zajmują 52,7 % powierzchni województwa. Ogólna liczba gospodarstw...

Socjologia wsi - wykład 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wsi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

wiejskich w UE: Wymiar 1975 1990 zmiany Liczba gospodarstw 5,8 mln 5 mln - 14% Użytki rolne 86,5 mln ha 82,5...