Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 3.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 3. - strona 1

Fragment notatki:Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.

 Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.   1.  Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: 
a)  ropa naftowa b)  gaz ziemny c)  węgiel kamienny d)  węgiel brunatny 
 2.  Obecnie przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w woj. świętokrzyskim mieści się w 
przedziale: a)  8 – 10 ha b)  6 – 7 ha c)  3 – 5 ha d)  11 – 15 ha 
 
3.  Współcześnie najniższą gęstość sieci transportowej w Polsce ma województwo: 
a)  lubelskie b)  łódzkie c)  podlaskie d)  lubuskie 
 
4.  Aktualnie mieszkańcy Polski stanowią w stosunku do liczby ludności Europy: 
a)  5% b)  6% c)  7% d)  8% 
 
5.  Ograniczanie rozwoju wielkich miast to: 
a)  semiurbanizacja b)  deglomeracja c)  hiperurbanizacja d)  konurbacja 
 6.  Współcześnie udział wyznawców islamu w ogólnej liczbie ludności świata wnosi około: 
a)  10% b)  20% c)  25% d)  30% 
 7.  Obecnie największy udział w światowych zbiorach pszenicy przypada na: 
a)  Rosję b)  Australię c)  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej d)  Chiny 
  
 
1 8.  Aktualnie udział Chin w światowej produkcji przemysłowej jest odsetkiem mieszczącym 
się w granicach: a)  3 – 4% b)  6 – 8% c)  9 – 10% d)  11 – 13% 
 9.  Pierwszy światowy kryzys naftowy miał miejsce w roku: 
a)  1963 b)  1973 c)  1983 d)  1993 
 10.  Współcześnie największym węzłem lotniczym świata jest: 
a)  Nowy Jork b)  Londyn c)  Frankfurt nad Menem d)  Moskwa 
 11. Zasoby  węgla  kamiennego  w  Polsce  w  tzw.  kategorii  bilansowej  szacuje  się  na  58  mld 
ton, co stanowi w odniesieniu do zasobów światowych tego surowca: 
a)  5% b)  2% c)  10% d)  7% 
 
12. Współcześnie liczba gospodarstw rolnych w Polsce wynosi około: 
a)  1 mln b)  2 mln c)  3 mln d)  4 mln 
 13. Aktualnie procentowy udział Polski w światowym handlu jest wielkością z przedziału: 
a)  0,5 – 1,5 b)  1,6 – 3,0 c)  3,1 – 5,0 d)  5,1 – 7,0 
 14.  Obecnie  największą  gęstość  zaludnienia  w  Polsce  ma  województwo  śląskie.  Na  drugim 
miejscu plasuje się: a)  łódzkie b)  małopolskie c)  wielkopolskie d)  pomorskie 
 15.  Współcześnie najwięcej dwutlenku węgla emituje do atmosfery: 
a)  Europa b)  Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) c)  Azja d)  Ameryka Północna 
 
2 16.  W  statystyce  międzynarodowej  za  granicę  ubóstwa  uważa  się  sytuację,  gdy  ktoś 
utrzymuje się dziennie za: 

(…)

… kołowych ma:
a) Japonia
b) Holandia
c) Francja
d) Wielka Brytania
31. Własne wydobycie gazu ziemnego pokrywa tylko część obecnego zużycia tego surowca
w Polsce. Ten odsetek to około:
a) 10%
b) 20%
c) 30%
d) 40%
4
32. Współcześnie powierzchnia kraju pokryta lasem jest w Polsce wielkością z przedziału:
a) 36 – 40
b) 21 – 25
c) 31 – 35
d) 26 – 30
33. Aktualnie najniższą wartość PKB per capita notuje…
…. Współcześnie najniższą wartość produkcji towarowej w przeliczeniu na 1 hektar użytków
rolnych notuje się w województwie:
a) podlaskim
b) podkarpackim
c) łódzkim
d) świętokrzyskim
54. Aktualnie najwyższa wartość PKB per capita jest notowana w województwie:
a) śląskim
b) mazowieckim
c) wielkopolskim
d) łódzkim
55. Współcześnie w większości państw europejskich odsetek ludzi w wieku 65 lat i więcej
wynosi…
… największy producent nawozów azotowych to:
a) Chiny
b) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
c) Rosja
d) Indie
60. Największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2005 roku dokonały:
a) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
b) Japonia
c) Wielka Brytania
d) Niemcy
8
ODPOWIEDZI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
c
c
c
a
b
b
d
b
b
a
a
b
a
b
c
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
a
b
c
c
c
a
a
c
b
b…
… największy producent trzciny cukrowej na świecie to:
a) Chiny
b) Indie
c) Brazylia
d) Tajlandia
6
48. Aktualnie największy eksporter węgla kamiennego na świecie to:
a) Chiny
b) RPA
c) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
d) Australia
49. Obecnie pierwsze miejsce w produkcji statków handlowych zajmuje obecnie następujący
kraj:
a) Chiny
b) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
c) Japonia
d) Polska
50…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz