Podatki i opłaty lokalne - Podatek od spadków i darowizn

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki i opłaty lokalne - Podatek od spadków i darowizn - strona 1 Podatki i opłaty lokalne - Podatek od spadków i darowizn - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 5 Temat: Podatki i opłaty lokalne. Podatek - świadczenie przymusowe, pieniężne, powszechne, nieodpłatne, bezzwrotne, nakładane jednostronnie przez związek publiczno-prawny jakim może być państwo bądź organizacja samorządowa. Cechy podatku: przymusowość - nie można nie płacić podatku; realizuje się to za sprawą sankcji i kar, które są zawarte w technikach poboru poszczególnych podatków (inżynierii podatkowej). Podatnik, świadom ich, nie czeka na ich wymierzenie, tylko decyduje się na zapłatę podatku.
Pieniężny - współczesne podatki wnoszone są w formie pieniężnej (dawniej w postaci pracy, obowiązkowych dostaw produktów rolnych). Jest to technika bardziej liberalna, ponieważ podatnik sam decyduje z czego zrezygnuje, żeby zapłacić podatek.
Powszechność - osiąga się tę cechę poprzez nakładanie podatków poprzez ustawy, w których nie adresuje się do konkretnego obywatela.
Nieodpłatny - podatnikowi, z tytułu zapłaty podatku, nie przysługuje żadne kontrświadczenie ze strony związku publiczno-prawnego. ( co najwyżej można mówić o odpłatności zbiorowej)
Bezzwrotny - raz wpłacony, nie może zostać zwrócony, chyba że został nieprawidłowo naliczony.
Nakładany jednostronnie - tryb nakładania podatku ma charakter podporządkowania podatnika pod jurysdykcję związku publiczno-prawnego.
Opłata - świadczenie przymusowa, pieniężne, powszechne, bezzwrotne, odpłatne , nakładane jednostronnie przez związek publiczno-prawny. Wnoszącemu ja przysługują konkretne kontrświadczenia ze strony związku publiczno-prawnego. (np. opłata targowa, eksploatacyjna, za licencję na sprzedaż alkoholu itp.)
Elementy techniki podatkowej :
Podmiot podatku - krąg osób, na których ciąży obowiązek zapłaty podatku. Wyróżniamy w nim: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Przedmiot podatku - co jest opodatkowane. Wyróżnia się tu: dochód, przychód, obrót, otrzymanie spadku, darowizny, posiadanie majątku, psa, otrzymanie i wydanie dochodów itp.
Podstawa opodatkowania - wyceniony przedmiot opodatkowania. Może mieć charakter wartościowy (jeżeli jest wyceniony w pieniądzu) lub być wymierzony za pomocą innych miar (np. wymierzenie powierzchni, współczynniki przeliczeniowe w podatku od gruntów itd.)
Skala podatkowa - zestawienie stawek podatku, które odnosimy do podstawy opodatkowania celem wymierzenia podatku. Mogą mieć charakter stawek proporcjonalnych (podatek liniowy, np. podatek rolny od gruntów, leśny) i progresywnych (ciągłych lub skokowych - w miarę wzrostu podstawy opodatkowanie, podatek przypadający na jednostkę jest coraz większy, do pewnego momentu) oraz regresywnych (w miarę wzrostu podstawy opodatkowania, podatek przypadający na jednostkę jest coraz mniejszy; w praktyce raczej nie występuje).


(…)

… (przedsiębiorstwa)
Przedmiotem opodatkowania jest nabycie przez osoby fizyczna własności rzeczy i praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci
Podatkowi nie podlega nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i pokrewnych, nabycie środków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz