Podatek od spadków i darowizn - podatek majątkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek od spadków i darowizn - podatek majątkowy - strona 1 Podatek od spadków i darowizn - podatek majątkowy - strona 2 Podatek od spadków i darowizn - podatek majątkowy - strona 3

Fragment notatki:

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN To podatek: Bezpośredni;
Majątkowy;
O charakterze osobistym (wiążą się z tym określone rozwiązania właściwe tylko dla tego podatku tzn. grupy podatkowe);
Przy którym nie da się ustalić czasu, w którym on się zamyka.
Ustawodawca obciąża tym podatkiem, co do zasady nabywcę - osobę spokrewnioną ze zbywcą. Z jednej strony powinno to być obciążenie minimalne, ale z drugiej strony ustawodawca zdaje sobie sprawę z tego, że podatnikami mogą być nie tylko nabywcy spokrewnieni. Podatn ik: Zakres podmiotowy jest maksymalnie wąski. Podatnikiem może być tylko osoba fizyczna. Nie oznacza to jednak, że spadkobiercą czy obdarowanym lub darczyńcą nie może być osoba prawna (rozliczamy ją w tym przypadku podatkiem CIT). Przedmiot podatku: Należy odróżniać elementy przedmiotu od sposobów nabycia tych elementów. Sposoby nabycia to:
Spadkobranie;
Darowizna;
Zasiedzenie.
Przedmiotem podatku jest natomiast (art. 1):
Nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju w drodze spadku lub darowizny;
N abycie praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci Nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.
Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub nabycie praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce (art. 2).
Wkładca to właściciel wkładu, który może zlecić bankowi, aby z jego wkładu wydzielił pewna kwotę. Kwota to jest po jego śmierci wyjęta z masy spadkowej, wyłączona spod egzekucji i można ją od razu podjąć. Nie jest ona jednak wyjęta z podstawy opodatkowania. Instytucja ta jest uregulowana w prawie bankowym (pojawia się tu związek z systemem pieniężno-kredytowym). Kwota ta nie może być dowolnej wysokości, ale musi mieścić się w ustawowo określonych granicach, które odnoszą się do średniego wynagrodzenia. Dyspozycja taka może być wykonana tylko na rzecz określonej grupy osób (najbliższych). Podstawa opodatkowania: Podstawą opodatkowania jest tzw. czysta wartość - czyli wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jest to podstawa opodatkowania, która podlega pewnym modyfikacjom.
Podstawa pomniejszona o określoną kwotę (art. 9) stanowi zmodyfikowaną podstawę opodatkowania i przypomina trochę podstawę obliczenia.


(…)

… przy nabywaniu nieruchomości:
W przypadku nabycia:
budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych
prawa do domu jednorodzinnego prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym:
1) w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz