Podatek od spadków i darowizn.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek od spadków i darowizn. - strona 1 Podatek od spadków i darowizn. - strona 2 Podatek od spadków i darowizn. - strona 3

Fragment notatki:

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn
Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Podatkowi od spadków i darowizn podlega przede wszystkim nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
-spadku, -darowizny, -zasiedzenia, -nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz -zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu. Podstawą opodatkowania jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość).
Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
1)      9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
2)      7276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
3)      4902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Do grupy I zalicza się : małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Druga grupa obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków innych zstępnych. Do III grupy zostali zaliczenie generalnie inni nabywcy. Przykładowe zwolnienia: nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym,
nabycie własności i prawa użytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego części (z wyjątkiem m.in. budynków mieszkalnych). -nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Od początku 2007 roku obowiązuje art. 4a. Zgodnie z nim zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:


(…)

… od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz