Wysokość podatku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wysokość podatku - strona 1 Wysokość podatku - strona 2 Wysokość podatku - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO PODATKOWE Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 207) tekst jednolity z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 89) tekst jednolity z dnia 3 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1514) tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 768) Wysokość podatku Art. 14. [Grupy podatkowe] 1. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. 2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. 3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 1) do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; 2) do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; 3) do grupy III - innych nabywców. 4. Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych. 5. (uchylony) Art. 15. [Skala podatkowa] 1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:  
 
 
Kwoty nadwyżki w zł 
Podatek wynosi 
ponad 
do 
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 
 
10 278 
3% 
10 278 
20 556 
308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł 
20 556 
 
822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł 
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 
 
10 278 
7% 
10 278 
20 556 
719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł 
20 556 
 
1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł 
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 
 
10 278 
12% 
10 278 
20 556 
1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł 
20 556 
 
2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł 
2. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania; art. 9 ust. 1 nie ma w tym wypadku zastosowania.

(…)

…, oblicza się na podstawie skumulowanego indeksu wskaźników kwartalnych publikowanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału. 3. Kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegające opodatkowaniu, określone…
… zastosowania. 3. Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz