Podatek spadkowy - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek spadkowy - definicja - strona 1 Podatek spadkowy - definicja - strona 2

Fragment notatki:

Podatek spadkowy Podatek spadkowy jest uregulowany w ustawie z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn , która co prawda należy do prawa finansowego, ale jej normy są ściśle związane z prawem spadkowym. Podatek spadkowy ma dwojaki charakter: W sensie ekonomicznym pomniejsza korzyść uzyskiwaną przez spadkobiercę poprzez nabycie spadku. Zahamowanie obrotu cywilnoprawnego prawami należącymi do spadku do czasu zapłaty podatku spadkowego - bez zgody urzędu skarbowego notariusz nie może sporządzić aktu notarialnego, ani nawet uwierzytelnić podpisu stron, jeżeli przedmiotem czynności jest zbycie praw do spadku lub obciążenie praw majątkowych ze spadku. Ponadto zapłata długu przez dłużnika spadkodawcy do rąk spadkobierców, a także zrealizowanie zapisu lub polecenia nie może się odbyć bez zgody urzędu skarbowego. Złamanie tych zasad skutkuje solidarną odpowiedzialnością dokonującego zapłaty za podatek spadkowy. Podatek od spadków i darowizn obciąża jedynie osoby fizyczne - w przypadku kiedy spadkobiercą jest osoba prawna pobierany to spadek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, co jest w efekcie większym obciążeniem. Opodatkowane jest nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, niezależnie od tego, który z tytułów stanowi podstawę do takiego przysporzenia (ustawa, testament, zapis, zachowek). Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i innych praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu z dnia nabycia spadku i wartości rynkowej z dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla spadkobiercy obowiązek powstaje dwukrotnie - ma to na celu zapobiec przedawnianiu się zobowiązań podatkowych: Z chwilą przyjęcia spadku . Z chwilą uprawomocnienia się stwierdzenia nabycia spadku - jeśli po przyjęciu spadkobierca nie zgłosił nabycia do opodatkowania. W stosunku do zapisobiercy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ogłoszenia testamentu . W stosunku do uprawnionego z tytułu zachowku - z chwilą zaspokojenia jego roszczenia . Stopień obciążeń podatkowych jest uzależniony od zakwalifikowania do grupy podatkowej, które jest ustalane według stosunku spadkodawcy do spadkobiercy (dla różnych grup są różne kwoty wolne od podatku i progi procentowe): I grupa - małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie. II grupa - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie zstępnych innych niż dzieci. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz