Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - strona 1 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - strona 2 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - strona 3

Fragment notatki:

PODATKI
art. 6 Ordynacji podatkowej
Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz
bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Elementy konstrukcji prawnej podatku:
1)Podmiot podatku,
2)Przedmiot podatku,
3) Podstawy opodatkowania,
4) Stawki podatkowe,
5) Zasady przyznawania ulg i umorzeń,
6) Zasady określania kategorii podmiotów zwolnionych od podatku,
7) Technika poboru podatku.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych: Podatek od nieruchomości,
Podatek od środków transportowych.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, a także są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, a nawet bez tytułu prawnego.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają :
1) grunty, 2) budynki lub ich części oraz 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia w przypadku gruntów, powierzchnia użytkowa w odniesieniu dla budynków i ich części. Natomiast dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podstawę opodatkowania wyznacza się na podstawie zasad wykorzystywanych dla celów amortyzacji. Wysokość stawki nie może przekroczyć w przypadku: 1) gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,
2) gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,33 zł od 1 m2 powierzchni,
4)budynków lub ich części o charakterze mieszkalnym 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 1prowadzenie działalności gospodarczej 18,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


(…)

… na 1prowadzenie działalności gospodarczej 18,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
7) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
8) budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
9) budowli 2% ich wartości określonej na podstawie zasad amortyzacji.
Przykładowe zwolnienia przedmiotowe:
grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,
nieruchomości będące własnością…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz